DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

Trzecia niedziela Wielkanocy, 15 kwietnia
czyli Miłosierdzia Bożego,8 kwietnia 2018
Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48
„Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?”.
Jezus używa różnych sposobów, aby umocnić moją wiarę. Pokazuje rany, zasiada do stołu, wyjaśnia słowo. Ale wie, że potrzebuję mocy z wysoka. Wiara jest darem od Boga. Więc chcę o nią prosić. Panie, niech zstąpi Duch Twój i oświeci mój rozum i serce.
ks. Wacław Grądalski
 
 
 
 
 
 
 
 
Sięgnij po „Różaniec”
 
Żyjemy w świecie, który mimo powszechnie głoszonych ekologicznych haseł zupełnie odchodzi od natury, czyli od dobrego planu Stwórcy.


O ochronę życia poczętego
Zesłanie Ducha Świętego
Można posiadać wielką wiedzę, ale nie być mądrym, bo mądrość to nie suma wiedzy, ale dar Ducha Świętego. Posiadać więc dary: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej to najlepsze uposażenie, jakie każdy otrzymuje w sakramencie bierzmowania. Oby tylko umiejętnie – jak Apostołowie – umieć się nimi posługiwać. „Dla uświęcenia własnego i swoich bliźnich” – jak przekonywał św. Wincenty Pallotti.
ks. Krzysztof Gołąbek SAC
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Życzenia nadesłane z Papieskich Dzieł Misyjnych:

Czytaj więcej...

 

Niedziela Męki Pańskiej,
25 marca
Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1 – 15, 47
„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”.
Błogosławiony, czyli szczęśliwy – ale dokąd to szczęście 
Go doprowadzi? On już to pewnie czuje, już wie, że ta droga chwały za chwilę zmieni się całkowicie. Jezus Chrystus wjeżdża
do Jerozolimy niczym gwiazdor w świetle fleszy po czerwonym dywanie. Uwielbiają Go, ale On wie, że za chwilę Go znienawidzą
i oplują, ukrzyżują. Dlaczego to przyjmuje? Bo jest z Nim Ojciec. Podnieś głowę i idź z Ojcem jak Jezus, w blasku fleszy i hańbie krzyża. Ale idź z Ojcem. Wygrasz.
ks. Mateusz Podkówka
 
„Różaniec”
„Różaniec”
Poprzez udział w liturgiach Wielkiego Tygodnia stajemy się bohaterami celebrowanych wydarzeń, jak niegdyś Apostołowie, Maryja, tłumy
w Jerozolimskie...


O dobre przeżycie Triduum Paschalnego dla nas wszystkich
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 
do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»” 
(J 19, 26-27). I od tego momentu żaden człowiek żyjący na ziemi nie jest sam. Każde dziecko Boże ma Matkę. Obyśmy potrafili przyjąć Ją do naszych serc i szczerze pokochać. Przepraszam Cię, Panie, za każde zapomnienie o Mamie!
ks. Mateusz Gawarski
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Czytaj więcej...

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...