DUSZPASTERSTWO  RÓŻ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA


„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Przybliżeniu działalności Żywego Różańca służyć właśnie ta zakładka. Za pomocą poniższych artykułów będziemy chcieli przybliżyć wspólnotę jaką tworzą członkowie Róż Żywego Różańca, ale także przedstawić inicjatywy podejmowane w ramach wspólnoty ogólnopolskiej, diecezjalnej jak i parafialnej.

Statut  Żywego Różańca

 

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu,
18 lutego
Rdz 9, 8-15; Ps 25; 1P 3, 18-22; Mk 1, 12-15
„Czas się wypełnił”.
Jeśli słuchasz tego Słowa, to znaczy, że Bóg daje ci szansę nawrócenia. On liczy na to, że to Słowo cię przemieni, że zaczniesz w końcu działać. Nie zwracaj uwagi na trudności – one zawsze będą, i Jezus był kuszony przez szatana. Uwierz Ewangelii i zacznij żyć w nowy sposób, jak przystało na dziecko Boga. Kiedy ma się Boga za Ojca, nie wypada żyć byle jak.
ks. Piotr Wierzbicki
 
„Różaniec”
„Różaniec”
"Jestem niepełnosprawny, jeżdżę na wózku, a mimo to jestem szczęśliwy!". Bóg uczynił cud...


O nawrócenie i przemianę serca dla każdego z nas
Ustanowienie Eucharystii
Bóg w bieli ciała Chrystusowego staje się tak bliski każdemu człowiekowi, że już nikt nie musi się bać osamotnienia czy opuszczenia. Jego najpiękniejsze i święte Ciało jest łamane za kruche i grzeszne ciało człowieka. My także możemy mieć swój udział w Jego misji – 
za każdym razem, gdy dajemy złamać nasze plany, kalkulacje, Jego przyjazną
i wspaniałomyślną wolą.
ks. Łukasz Mazurek MIC
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Nie jesteśmy bezbronni. Mamy wiele narzędzi, by przeciwstawiać się cywilizacji śmierci. Dzięki nim możemy być wręcz pewni zwycięstwa. „Mamy Boga, Maryję, serce, sumienie, oczy, różaniec, Komunię świętą, dobre słowa, modlitwę”.

Wezwanie św. Jana Pawła II do budowania cywilizacji życia w naszych czasach jest wciąż aktualne, wręcz naglące. Przykłady, które przytaczamy na łamach listopadowego numeru, są bardzo wymowne i niestety jednoznaczne. Weźmy choćby sprawę Charliego Garda, na którego leczenie nie zgodzili się lekarze (!) z londyńskiego szpitala, a wsparł ich sąd. Roczny chłopczyk z poważną chorobą genetyczną, mimo starań rodziców, niektórych lekarzy i znacznej części społeczeństwa, ostatecznie został odłączony od aparatury podtrzymującej życie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w krzeszowskiej bazylice, konferencje w Sali Rycerskiej klasztoru sióstr benedyktynek, posiłki w sali restauracyjnej Punktu Obsługi Pielgrzyma – tak wyglądały rekolekcje dla członków Żywego Różańca, jakie zorganizował w dniach 21-23 kwietnia w Krzeszowie moderator diecezjalny ks. prałat Marian Kopko.

Czytaj więcej...