Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
udało nam się zrealizować następujące projekty:

2017

1. Krzeszówek, kościół pw. Św. Wawrzyńca (XIV w.): prace remontowe wieży: remont konstrukcji, naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i wymianą stolarki okiennej – I etap.

Prace remontowobudowlane objęły swym zakresem: wymianę pokrycia wieży z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą wraz z wymianą deskowania (lampion i ¼ powierzchni cebuli wieży), wymianę krążyn i przepustnic w w/w zakresie, wymianę zgniłych końcówek belek w w/w zakresie, wymianę gzymsów drewnianych w w/w zakresie, renowację iglicy z kulą i krzyżem, czyszczenie i impregnację elementów drewnianych wieży w w/w zakresie. Koszt zadania wyniósł 102 610,46 zł w tym dofinansowanie UMWD 40 000,00 zł.

2. Konserwacja i renowacja barokowego obrazu wotywnego „Cierniem koronowanie” warsztatu Michała Willmanna z klasztoru SS Benedyktynek w Krzeszowie.

W ramach zabiegów technicznych dokonano rozmontowania obrazu z ramy, zabezpieczenia osypujących się fragmentów warstwy malarskiej, oczyszczenia powierzchni z brudu, pożółkłego i oślepłego werniksu i retuszy. Obraz został zdezynfekowany, a następnie zaimpregnowany. Osłabione, pofałdowane płótno podobrazia poddane zostało zabiegowi prasowania oraz  dublowania na stole niskociśnieniowym. Prowizoryczny ramiak obrazu został  wymieniony na  prawidłowy blejtram. Konserwacja estetyczna objęła prace związane z zakładaniem i opracowaniem kitów, punktowanie scalające oraz  zakładanie  werniksów. Konserwacji poddane zostało również obramienie obrazu. Koszt zadania wyniósł 10 383,36 zł w tym dofinansowanie UMWD 10 000,00 zł.

3. Konserwacja i renowacja barokowego obrazu „Opłakiwanie” śląskiego warsztatu z kościoła pw. Św. Józefa w Krzeszowie.

W ramach zabiegów technicznych dokonano rozmontowania obrazu z ramy, zabezpieczenia osypujących się fragmentów warstwy malarskiej, oczyszczenia powierzchni z brudu, pożółkłego i oślepłego werniksu i retuszy. Obraz został zdezynfekowany, a następnie zaimpregnowany. Osłabione, pofałdowane płótno podobrazia poddane zostało zabiegowi prasowania oraz  dublowania na stole niskociśnieniowym. Prowizoryczny ramiak obrazu został wymieniony na prawidłowy blejtram. Konserwacja estetyczna objęła prace związane z zakładaniem i opracowaniem kitów, punktowanie scalające oraz  zakładanie  werniksów. Konserwacji poddane zostało również obramienie obrazu. Koszt zadania wyniósł 23 392,00 zł w tym dofinansowanie UMWD 15 000,00 zł.

4. Kontynuacja renowacji i konserwacji dwóch rokokowych świeczników z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.

Zakres przeprowadzonych prac objął: usunięcie chemiczne nalotów pleśni i mikroorganizmów oraz dezynfekcja całości obiektów, oczyszczenie powierzchni z warstw brudu i przemalowań srebrzanką, metodami chemicznymi i mechanicznymi, ustabilizowanie połączeń poszczególnych elementów świeczników, usunięcie wgnieceń i odkształceń blachy, uzupełnienie ubytków w miejscach rażących, uzupełnienie oryginalnych srebrzeń scalając zachowane partie z rekonstruowanymi. Konserwacji została poddana druga nadstawa świecznika. Koszt zadania wyniósł 15 424,20 zł w tym dofinansowanie UMWD 15 000,00 zł.