W imieniu wiernych Rzymsko-katolickiej parafii Matki Bożej Fatmiskiej w Dubrownie diecezji Witebskiej na Białorusi składam na ręce Czcigodnego Księdza Prałata dla wiernych parafii oraz pielgrzymom i turystom Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ogromne podziękowanie za złożone ofiary pieniężne w niedzielę 26 lipca 2015 roku w wysokości 8000 zł na potrzeby budowy nowego kościoła w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie na Białorusi.

Czytaj więcej...

Nowi Ministranci otrzymali Błogosławieństwo do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym!

W niedzielę 21 czerwca na Mszy Św. o godz. 10.00 do grona Ministrantów zostało włączonych 11 kandydatów, którzy przez miniony rok przygotowywali się do tej zaszczytnej służby przy Ołtarzu. Eucharystii przewodniczył Ks. Mateusz Rycek - Wikariusz naszego Sanktuarium i jednocześnie Referent ds. Liturgii w Dekanacie Kamienna Góra - Wschód.

Czytaj więcej...

 W Uroczystość Matki Bożej Łaskawej 2 czerwca 2015 roku Młodzież naszej Parafii Przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.
W tej ważnej chwili towarzyszyli im Rodzice, Chrzestni oraz Świadkowie a także Dzieci pierwszokomunijne, które przeżywają biały tydzień.
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Ks. Biskup Marek Mendyk oraz licznie zgromadzeni kapłani naszego dekanatu.
Gratulujemy Młodzieży tego bardzo ważnego wydarzenia w ich życiu i życzymy aby dary Ducha Świętego, które otrzymali pomagały im na co dzień w dawaniu świadectwa swojej wiary!

Sakrament Bierzmowania z naszej Parafii przyjęli:

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły przed dzień kolejnej rocznicy koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej przez Św. Jana Pawła II wzięli udział w XI Rajdzie Papieskim na Górę Św. Anny w Krzeszowie.
Ze śpiewem na ustach o godz. 8.00 rano wyruszyliśmy z pod naszej szkoły w drogę na Górę Św. Anny. W czasie drogi modliliśmy się Godzinkami ku czci NMP oraz odmówiliśmy cząstkę różańca.

Czytaj więcej...

W niedzielę 31 maja 2015 w naszej Parafii przeżywaliśmy dzień Pierwszej Komunii Św.
Gratulujemy Rodzicom i Dzieciom, które tego dnia po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swoich serc
i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień życia.

A oto bohaterowie tegorocznej Komunii Św.:


Czytaj więcej...

Ósmy kwietnia 2015 roku grupa 52 śmiałków, na czele z Ks. Mateuszem wyruszyła na pielgrzymi szlak, wędrując od Matki Bożej Łaskawej aż do Wiecznego Miasta - Rzymu. Pokonali w sumie około 3000 kilometrów, chociaż droga nie była łatwa, to wszyscy dotrwali do jej końca.

Wszystko zaczęło się od wspólnej Mszy Św. w Krzeszowskiej Bazylice. Po której z plecakami pełnymi jedzenia, wyruszyli w drogę mając przed sobą około 1500 kilometrów, pomimo tego z uśmiechami na ustach kroczyli główną aleją placu kościelnego aby wsiąść do autobusu i ruszyć prosto przed siebie, zmierzając ku Rzymowi.

Czytaj więcej...

1. Papież o miłosierdziu Boga

2. Papież do Ormian

3. Św. Grzegorz z Nareku Doktorem Kościoła

Papież o miłosierdziu Boga

O miłosierdziu Boga, który w zmartwychwstałym Jezusie daje siebie, aby pokonać nasze niedowiarstwo mówił dziś Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą Regina Caeli. Franciszek pozdrowił także wiernych Kościołów wschodnich obchodzących dziś Wielkanoc a także Ormian, z którymi modlił się w setną rocznicę męczeństwa ich przodków.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś jest ósmy dzień po Wielkanocy, a Ewangelia Jana dokumentuje nam ukazania się zmartwychwstałego Jezusa apostołom zgromadzonym w Wieczerniku: najpierw wieczorem w dniu Paschy, gdy Tomasz był nieobecny i następnie osiem dni później, gdy Tomasz był obecny. Za pierwszym razem, Pan ukazał uczniom rany swego ciała, uczynił znak tchnienia na nich i powiedział: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21). Przekazał im swoją misję, z mocą Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

O godz. 17.00 w Bazylice uczestniczyliśmy
w Liturgii Męki Pańskiej.

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Krzyża. Stajemy tak od początku narodzin Kościoła.
I dlatego stajemy z doświadczeniem wielu świadków Krzyża. Z doświadczeniem cierpienia… umierania… Przychodzimy dzisiaj i stajemy pod tym Krzyżem z naszymi osobistymi doświadczeniami. Chcemy dzisiaj przylgnąć do Krzyża, ucałować znak naszego zbawienia... aby zaczerpnąć sił do codziennego życia...

Czytaj więcej...

Jeszcze kilka lat temu sterczały tam tylko kikuty ścian, a wnętrze zawalone było ponad metrową warstwą gruzu. Dziś na górze św. Anny w Krzeszowie, 593 m n.p.m. znów stoi kościół. Odbudowali go mieszkańcy Krzeszowa wspólnie z wieloma przyjaciółmi z sąsiednich miejscowości. Zbierali pieniądze, kwestowali, organizowali bale. Pracowali fizycznie. Wwozili na górę materiały budowlane spinając ciągniki w zaprzęgi. Bo wjazd jest tam bardzo trudny. Dach pokryli dachówką. W kościele znów odbywają się nabożeństwa, ale jak mówi Andrzej Sikora z komitetu odbudowy świątyni, sporo pracy jeszcze zostało, choćby zaimpregnowanie kamiennych ścian, czy wykonanie poszycia wieżyczki.

Czytaj więcej...