W imieniu wiernych Rzymsko-katolickiej parafii Matki Bożej Fatmiskiej w Dubrownie diecezji Witebskiej na Białorusi składam na ręce Czcigodnego Księdza Prałata dla wiernych parafii oraz pielgrzymom i turystom Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ogromne podziękowanie za złożone ofiary pieniężne w niedzielę 26 lipca 2015 roku w wysokości 8000 zł na potrzeby budowy nowego kościoła w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dubrownie na Białorusi.