O godz. 17.00 w Bazylice uczestniczyliśmy
w Liturgii Męki Pańskiej.

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Krzyża. Stajemy tak od początku narodzin Kościoła.
I dlatego stajemy z doświadczeniem wielu świadków Krzyża. Z doświadczeniem cierpienia… umierania… Przychodzimy dzisiaj i stajemy pod tym Krzyżem z naszymi osobistymi doświadczeniami. Chcemy dzisiaj przylgnąć do Krzyża, ucałować znak naszego zbawienia... aby zaczerpnąć sił do codziennego życia...