Rozpoczęły się prace remontowe przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
jak również ofiarności parafian i dobrodziejów 
w tym roku zostanie przeprowadzony I etap remontu wieży kościoła.

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowegoZnalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski woj dolnośląskiego