W liturgiczne święto św. Marka Ewangelisty przypada również dzień Imienin naszego wikariusza ks. Jarosława Góreckiego. Podczas wieczornej Eucharystii zgromadzili się przybyli parafianie oraz zaproszeni goście na wspólnej modlitwie.

Na początku Mszy św. ks. Proboszcz złożył życzenia, które zostały dopełnione przed błogosławieństwem końcowym przez przedstawicieli ministrantów i lektorów, Rady Parafialnej oraz innych grup formacyjnych. Oprócz wdzięczności wyrażonej w słowach i kwiatach ks. Jarosław otrzymał dar stałej modlitwy w formie założonej od dnia Imienin „Margaretki”.

Galeria zdjęć