Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Krzeszów jest miejscem, które dobrze scharakteryzował św. Jan Paweł II, nasz wielki rodak: „Sanktuaria maryjne, rozrzucone po całym świecie, są jak kamienie położone po to, by znaczyć szlak naszej wędrówki ziemskiej. One dają nam pewność, że idziemy właściwą drogą, są jak oazy na pustyni zrodzone po to, by dawać wodę i cień…”.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, noszący tytuł bazyliki mniejszej, jest największą barokową świątynią Śląska o kubaturze 118 210 m3. Zasłużenie nazwany Złotym Domem wzniesionym ,,ku czci wielkiej Matki boskiego Emanuela” przez opata Innocentego Fritscha w latach 1728 - 1735.

Msze Święte

Zwiedzanie

Kościół klasztorny został zaplanowany jako symboliczna świątynia jerozolimska, którą podobnie jak dzieło Salomona opat pragnął wybudować w ciągu 7 lat. W 1734 r. opat Innocenty, nie doczekawszy dnia konsekracji, przez żelazną bramę śmierci wszedł do złoto promienistego Jeruzalem. Dzieło jego życia ukończył następca - Benedykt II Seidel, który wraz z kardynałem Filipem Sinzendorfem dokonali konsekracji świątyni 3 lipca 1735 r. Cystersi na Śląsku nie burzyli gotyckich świątyń klasztornych.

Czytaj więcej: Bazylika Mniejsza pw. Wniębowzięcia NMP

  Kościół p.w. św. Józefa został wzniesiony w latach 1690 - 1696 przez opata Bernarda Rosę. Pracami budowlanymi kierował Marcin Urban, a jego pomocnikiem był Józef Lepschy. Zrealizowali oni koncepcję kościoła ścienno - filarowego w typie halowym. Przęsła sklepienia opierają się filarach zespolonych z murami magistralnymi, między którymi zawieszono empory, tworząc założenie halowo - emporowe. Bryła kościoła jest na rzucie zbliżonym do prostokąta, którego ramy deformuje apsyda prezbiterium i przyziemia niezrealizowanych wież. Dwa rzędy okien wpuszczają do wnętrza dużo światła, a efekt został spotęgowany zaniechaniem orientacji świątyni. Krzeszowski kościół realizuje założenia wariabilizmu, poprzez inspirację fasadą rzymskiej świątyni Il Gesu, a ogromny wpływ na architekturę wnętrza miała kaplica Sykstyńska.

Msze Święte:
7:30 (w niedziele od 1V - 31 X)
17:30 (w każdy wtorek od 1V - 31 X)

Zwiedzanie

Czytaj więcej: Kościół bracki pw. Świętego Józefa

Mauzoleum Piastów Śląskich jest miejscem spoczynku fundatorów opactwa, będąc jednym z największych mauzoleów Europy. Pomimo funeralnego charakteru, grobowiec przesiąknięty jest eschatologiczną radością, wyrażoną przez symfonię barw z światła, złota i różnobarwnych stiuków. Kaplica książęca powstawała jednocześnie z kościołem mariackim i razem z nim została zaprojektowana, gdyż świadczy o tym złota proporcja miedzy długością świątyni z mauzoleum, a wysokością wież.

Zwiedzanie

Czytaj więcej: Mauzoleum Piastów Śląskich 

Dom gościnny opata został wzniesiony w 1734 r. według projektu J. Jentscha, a fundatorem obiektu był opat Innocenty Fritsch. Jest to obiekt na rzucie kwadratu, trójkondygnacyjny, pięcioosiowy, ozdobiony pilastrami i przykryty mansardowym dachem. Budynek przeznaczono dla wybitnych świeckich gości przybyłych do opactwa. Po sekularyzacji obiekt pełnił funkcję leśniczówki, przemalowano również jego elewacje na kolor zielony. Po II wojnie światowej nieużytkowany, przeszedł gruntowny remont w latach 1998 - 2002.  Współcześnie pełni funkcje wystawiennicze.

Czytaj więcej: Dom Gościnny Opata

Początki złożenia betlejemskiego sięgają roku 1674, kiedy opata Bernard Rosa wybudował na leśnej polanie kaplicę betlejemską. Symbolizuje ona grotę, w której narodził się Chrystus, a według tradycji znajdowała się ona na obrzeżach miasta. Samo Betlejem alegorycznie wyraża drewniany pawilon na wodzie, ufundowany przez opata Innocentego Fritscha w 1732 r. Jego wnętrze ozdobili malowidłami Jerzy Neunhertz i Jan Franciszek Hoffmann. Ukazali oni rolę wody w Starym Testamencie, łącząc ten wątek z panowaniem króla Dawida. który podobnie jak Chrystus również urodził się w Betlejem.

Czytaj więcej: Betlejem

Przypuszczalnie pierwszą kaplicę poświęconą św. Annie wzniósł opat Franciszek Büthner w 1517 r.. Pierwsza pewna wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1522 r., kiedy to wspomniany opat ufundował dla tej świątyni dzwon. Źródło podkreśla niewielki rozmiar świątyni i fakt, że była to już wtedy budowla istniejąca, więc niekoniecznie wzniesiona przez opata Franciszka. Opat Bernard Rosa w 1686 r. wzniósł nową, obszerną świątynie, którą znacząco rozbudował jego następca, opat Dominik Geyer w latach 1721 - 1722. Do tej budowli przeniesiono wyposażenie z czasów opata Rosy. W 1884 r. pożar strawił górski kościół, który szybko odbudowano w uproszczonej formie, choć rozważano przebudowę w stylu neogotyckim. Po II wojnie światowej popadłszy w ruinę, został rekonsekrowany w 2011 r.

Czytaj więcej: Kościół św. Anny

Wielka krzeszowska droga krzyżowa powstała z inicjatywy opata Bernarda Rosy po jego pielgrzymce do Włoch w 1661 r. Po rozmowach ze śląskim mistykiem Angelusem Silesiusem, w latach 1672 - 81 zostały wzniesione plenerowe kaplice z drewna i w konstrukcji fachwerkowej. Zostały one rozmieszczone według tzw. ,,miar jerozolimskich”, czyli tak, jak w Ziemi Świętej. W latach 1703 - 22 opat Dominik Geyer zamienił te nietrwałe stacje, na obecne, murowane kaplice. Kalwaria liczy 33 stacje, dzieląc się na dwie części - Via Captivita (Droga pojmania, Stacje I- XV) i Via Crucis (Droga krzyża, Stacje XVI- XXXIII).

Czytaj więcej: Kalwaria

Podkategorie