• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

14 września 2018

325 rok po Chrystusie. Na soborze w Nicei cesarz Konstantyn poznaje biskupa Jerozolimy, który mówi władcy o rzeczach z męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Cesarz prosi swoją matkę, św. Helenę aby wyruszyła do Jerozolimy i odnalazła krzyż Zbawiciela. Matka cesarza odnajduje krzyż i dzieli go na trzy części. Fragment zostaje w Jerozolimie, a dwa są przekazane do Rzymu i Konstantynopola.

Dzisiaj, 14 września obchodzimy w Kościele święto odnalezienia krzyża pańskiego. Święto podwyższenia krzyża świętego ma nam, wierzącym nieustannie przypominać jak dużo zrobił Bóg żeby naprawić masz grzech z Edenu i każdy inny grzech popełniony przez wszystkich ludzi żyjących kiedyś dzisiaj i w przyszłości. Św. Jan pisze w Ewangelii:

„Tak Bóg umiłował świat że podjął swego syna, aby każdy kto we Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”

J 3,15

To właśnie w krzyżu Chrystusa jest mszę uzdrowienie, a znak który oznaczał największą hańbę (przeklęty każdy zawieszony na drzewie) jest znakiem zwycięstwa i życia w chwale. Przyjmując krzyż naśladujemy naszego zbawiciela, który siebie samego nie oszczędził, ale wydał siebie za nas. Złożył się na ofiarę ojcu aby żaden z ludzi nie musiał umierać na wieki, gdyż karą za grzech jest śmierć. Przyjmij krzyż, idź za Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i żyj na wieki w królestwie Ojca.

Prefigurację Męki Chrystusa możemy dostrzec w Bazylice w kliku miejscach w Bazylice mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP m.in. w stallach krzeszowskich, gdzie został przedstawiony wąż na drewnianym palu, dookoła niego natomiast znajdują się rzeźby, przedstawiające 12 postaci ze Starego Testamentu.

Nawiedzając kościół pw. Wniebowzięcia NMP 14 września, można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

diakon Michał Kamiński

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"