• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE INTERNETOWYM „PRZYWRÓCONE PIĘKNO” - NAJLEPSZA REWITALIZACJA OBIEKTU SAKRALNEGO W POLSCE 
...I  ODDANIE  GŁOSU  NA  NASZE  SANKTUARIUM !

Coraz więcej zabytkowych budowli na terenie całej Polski odzyskuje dawną świetność. W dużym stopniu przyczynia się do tego wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej. W konkursie religia.tv Internauci wybierają najlepszy projekt rewitalizacji obiektów sakralnych współfinansowany z Funduszy Europejskich. Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę internetową www.religia.tv. i zagłosować. Znajdują się tam opisy projektów biorących udział w konkursie, materiały audiowizualne i zdjęcia. Stanowią one swoisty przewodnik po obiektach architektury sakralnej, które otrzymały wsparcie UE.  Promują także regiony Polski, w których znajdują się zabytki.

Patronem honorowym konkursu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Konkurs trwa od 5 do 21 października 2012 r.

Projekt, który zwycięży w konkursie, zostanie bohaterem reportażu zrealizowanego i wyemitowanego przez religia.tv.

Projekty biorące udział w konkursie:

1) Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów w Polsce – Utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur (projekt uzyskał wsparcie z Małopolskiego Programu Regionalnego);

2) Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap I (projekt uzyskał wsparcie z Pomorskiego Programu Regionalnego);

3) Rewaloryzacja i zabezpieczenie obiektów w Zespole Architektoniczno-Przyrodniczo-Kulturowym UNESCO Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (projekt uzyskał wsparcie z Małopolskiego Programu Regionalnego);

4) Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa  (projekt uzyskał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013);

5) Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie, Etap I,II i III (projekt uzyskał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013);

6) Renowacja elewacji bocznych Bazyliki Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce (projekt uzyskał wsparcie z Warmińsko – Mazurskiego Programu Operacyjnego);

7) Cysterskie dziedzictwo kulturowe – renowacja i konserwacja Katedry Oliwskiej w Gdańsku (projekt uzyskał wsparcie z Pomorskiego Programu Regionalnego);

8) Rekonstrukcja pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, Etap I i II (projekt uzyskał wsparcie z Śląskiego Programu Regionalnego);

9) Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu (projekt uzyskał wsparcie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego);

10) Renowacja oraz prace odtworzeniowe kompleksu kościoła WANG w Karpaczu, jako unikalnego obiektu dziedzictwa kulturowego w celu utrzymania atrakcyjności turystycznej regionu (projekt uzyskał wsparcie z Dolnośląskiego Programu Regionalnego).

Zapraszamy do głosowania na www.religia.tv

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007- 2013

Religia.tv to  kanał telewizyjny  skierowany do osób interesujących się zagadnieniami szeroko pojętej religii, wiary i wartości. W prezentowanych programach religia przestawiana jest, jako zjawisko uniwersalne w wymiarze społecznym i kulturowym. Religia.tv nadaje całodobowo, 7 dni w tygodniu. Docieramy do 8.3 miliona odbiorców poprzez platformy cyfrowe: n, Cyfrę+, Cyfrowy Polsat i Telewizję na Kartę oraz wszystkie największe polskie sieci kablowe i ponad 150 mniejszych sieci lokalnych. W Holandii religia.tv jest dostępna w ofercie firmy YOUR.TV. W Stanach Zjednoczonych kanał religia.tv można znaleźć w ofercie satelitarnej DISH Network w pakietach Polish Super Pack i TVN Complete.

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"