• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

20 sierpnia 2012

"Spośród wszystkich poruszeń duszy, spośród wszystkich uczuć i przeżyć jedynie miłość pozwala stworzeniu odpowiedzieć swemu Stwórcy wzajemnością, wprawdzie nie równą, ale podobną. Albowiem gdy Bóg miłuje, niczego innego nie pragnie, jak tego, by być miłowanym". Tak pisał wspominany św. Bernard, opat cysterski z Clairveaux (1090-1153). Pilny stróż prawowierności, czciciel Matki Bożej, wybitny kaznodzieja i pisarz, który wywarł olbrzymi wpływ na duchowość średniowiecznej Europy. Za jego wstawiennictwem módlmy się o to, byśmy kochali Boga tak, jak On pragnie być przez nas kochany. „ W niebezpieczeństwach i smutku pomyśl o Maryji! Błagaj Maryję! Niech Ona nigdy nie schodzi z twoich ust, ani też z twojego serca! Abyś  jednak mógł liczyć  na Jej potężną opiekę, nie zapomnij naśladować cnót Maryji, to jest wiary, ufności, pokory, i poddania się woli Bożej. Jeśli pójdziesz za Nią, nie zbłądzisz. Wzywając Jej obrony, nie zginiesz w rozpaczy. Myśląc o Niej, nie upadniesz. Jej ramieniem wsparty, dojdziesz do celu.”

Święty Bernard z Clairvaux

W Krzeszowie czczony jest w jednej z kaplic bazyliki.


 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"