• 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 006.jpg
 • 008.jpg
 • 012.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 019.jpg
 • 020.jpg
 • 023.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 028.jpg
 • 032.jpg
 • 033b.jpg
 • 033c.jpg
 • 034.jpg
 • 036.jpg

Drodzy Parafianie, Szanowni Pielgrzymi i Turyści !

Fundacja „MARYJA VICTIS’ oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie  zamierza wspomóc Madzię Buczek – założycielkę  Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w zrealizowaniu Jej marzeń o częściowej samodzielności, zbierając w tym celu środki na wykonanie i zamontowanie w nowym  domu Madzi windy, która umożliwi Jej samodzielne wyjście z domu.

,, A do każdego kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie.
A tego kto by zaparł się Mnie przed ludźmi, zaprę się i Ja przed Ojcem moim w niebie.’’  
Mt 10,32-33
Madzia Buczek jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, choruje na wrodzoną łamliwość kości. Pomimo choroby, która innym osobom uniemożliwiłaby aktywny udział w  życiu społecznym, Madzia podjęła studia i aktywnie uczestniczy, i prowadzi PKRD skupiając ponad 140 tysięcy członków z 31 krajów świata.
Stan choroby Madzi powoduje, że musi Ona korzystać z pomocy osoby drugiej. Zainstalowanie windy pozwoli Jej na częściowe uniezależnienie się od pomocy innych osób.
Sytuacja finansowa Madzi i Jej rodziny nie pozwala im na wykonanie samodzielnie tej inwestycji.
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności w sferze duchowej, Madzia nie chce zwrócić się o pomoc w tej sprawie do Jej sympatyków, aby nie było to wykorzystane przeciwko PKRD.
Fundacja nasza w takich sytuacjach stara się pomóc w zebraniu odpowiednich środków finansowych, nie łącząc to w żaden sposób z działalnością, jaką prowadzi Madzia Buczek.      
Koszt windy z zamontowaniem oscyluje w granicach 75 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy pomogą nam zebrać wskazaną kwotę.
Nie zwracamy się do mediów o pomoc w ogłoszeniu powyższej prośby, aby osoba Madzi nie stała się przedmiotem ataków medialnych, jak to już miało miejsce w programach satyrycznych ani nie dać powodu do twierdzeń, że działalność Madzi w sferze duchowej dzieci, jest podyktowana osobistą korzyścią.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem, Szczęść Boże!!!

Prezes Fundacji – Ewelina Świt-Charzewska           
Wice Prezes Fundacji – Andrzej Sikora

Podajemy konto bankowe, gdzie można wysyłać dobrowolne ofiary:
Fundacja „MARYJA VICTIS”
Kredyt Bank O/ Kamienna Góra
59 1500 1429 1214 2009 4593 0000

 

 

 

 

 

"Sanktuarium Krzeszów"