21 października 2015

Odbiorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończył się kolejny etap konserwacji letniego pawilonu opata. Tym razem pracom remontowym zastała poddana elewacja budowli.

Prace zostały współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację KGHM "Polska Miedź" oraz Diecezję Legnicką

Realizacja zadania polegała na kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji drewnianej, polichromowanej elewacji zabytkowego Pawilonu na wodzie. Prace objęły naprawę, wzmocnienie i stabilizację wszystkich drewnianych elementów ośmiobocznej elewacji, usunięcie wtórnych, wadliwych uzupełnień, impregnację strukturalną osłabionego drewna,

dezynfekcję zagrzybionych i zainfekowanych mikroorganizmami powierzchni, uzupełnienie szpar, pęknięć i ubytków drewna zgodnie z zachowanym oryginałem. Prace konserwatorskie przy zachowanej warstwie polichromii ­ marmoryzacji, objęły w pierwszej kolejności zabiegi konsolidujące i utrwalające osłabioną warstwę malarską, usunięcie zabrudzeń i przemalowań, scalenie kolorystyczne ubytków i rozległych zaplamień oraz rekonstrukcję w miejscach ubytków powtarzającej się dekoracji. Na elementy drewniane, polichromowane została założona warstwa zabezpieczająca, dobrana do  wyjątkowych warunków wilgotnościowych tego obiektu oraz odtworzona pierwotna marmoryzacja elewacji.