18 września 2015

Odbiorem prac przez dolnośląskiego konserwatora zabytków Pana Wojciecha Kapałczyńskiego zakończyła się konserwacja barokowych balustrad empor bazyliki. Był to ostatni etap konserwacji Prace wykonała firma ARS FORTIS z Krakowa pod bacznym okiem konserwator zabytków Pani Marii Lelek-Pietrzak. 

zobacz efekty prac

 Prace przebiegały w trzech etapach:

- 2011 (I etap) balustrady w nawie głównej zostały odnowione w ramach dużego projektu Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie.

 - 2014 (II etap) Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad - strona południowa.

Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczenia oraz przywrócenie obiektom pełni walorów technicznych i estetycznych polichromowanych i złoconych balustrad empor. Koszt zadania wyniósł 215 250,00 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł.

- 2015 (III etap) Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad - strona północna.

Koszt zadania wyniósł 203 761,80 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł.