Dzięki wsparciu Funduszy Prewencyjnych PZU SA 
udało nam się zrealizować następujące projekty:

2014

Wykonanie instalacji systemu alarmowego oraz instalacji monitoringu wizyjnego Domu Piłata w zespole Kaplic Kalwarii w Krzeszowie. 

Koszt zadania wyniósł 30 258 ,00 zł w tym dofinansowanie FP PZU SA 30 000 ,00 zł.