Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
udało nam się zrealizować następujące projekty:

2018

1. XXV Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Krzeszów 2018 - kwota dofinansowania 18 000.00 zł

2017

1. „Krzeszów, kościół p.w. Św. Józefa (XVII w.): konserwacja polichromii sklepiennych autorstwa M. Willmanna – etap II”

Prace konserwatorskie objęły swym zakresem konserwację fresków sklepiennych autorstwa Michała Willmanna na drugim przęśle. Koszt zadania wyniósł 301 891,20 zł w tym dofinansowanie MKiDN 300 000,00 zł.

2. Krzeszówek, kościół pw. św. Wawrzyńca (XIV w.): prace remontowe wieży: remont konstrukcji, naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i wymiana stolarki okiennej” - etap I.

Prace remontowobudowlane objęły swym zakresem:  wymianę pokrycia wieży z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą wraz z wymianą deskowania (lampion i ¼ powierzchni cebuli wieży), wymianę krążyn i przepustnic w w/w zakresie, wymianę zgniłych końcówek belek w w/w zakresie, wymianę gzymsów drewnianych w w/w zakresie, renowację iglicy z kulą i krzyżem, czyszczenie i impregnację elementów drewnianych wieży w w/w zakresie. Koszt zadania wyniósł 102 610,46 zł w tym dofinansowanie MKiDN 50 000,00 zł.

2016

1. „Krzeszów, kościół p.w. Św. Józefa (XVII w.): konserwacja polichromii sklepiennych autorstwa M. Willmanna – etap I”

Prace konserwatorskie objęły swym zakresem konserwację fresków sklepiennych autorstwa Michała Willmanna na pierwszym przęśle. Koszt zadania wyniósł 300 049,15 zł w tym dofinansowanie MKiDN 300 000,00 zł.

2015

1. Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad

Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczenia oraz przywrócenie obiektom pełni walorów technicznych i estetycznych polichromowanych i złoconych balustrad empor. Koszt zadania wyniósł 203 761,80 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej

2. „Krzeszów, opactwo cysterów – „Pawilon na wodzie“: prace remontowo-konserwatorskie i rekonstrukcja drewnianej, polichromowanej elewacji“.

Prace remontowo-konserwatorskie objęły swym zakresem renowację drewnianej elewacji obiektu wraz z konserwacją i remontem elementów konstrukcyjnych. Koszt zadania wyniósł 150 550,88 zł w tym dofinansowanie MKiDN 150 000,00 zł. więcej

 2014

Dziedzictwo Kulturowe / Ochrona Zabytków

1. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja polichromii  ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela ­ kontynuacja prac.

Wykonano pełną konserwację polichromii ściennych J.W. Neunhertza w glifie okiennym na emporze nad Kaplicą Emmanuela  która obejęła: usunięcie zabrudzeń, wtórnych nawarstwień, nalotów mikroorganizmów, wzmocnienie strukturalne zaprawy,  podklejenie spęcherzeń i odspojeń, odsolenie, utrwalenie i punktowanie scalające warstwy malarskiej. Koszt zadania wyniósł 108 492,15zł w tym dofinansowanie MKiDN 100 000 ,00 zł. więcej

2. Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): kontynuacja konserwacji i restauracji barokowych balustrad

Prace konserwatorskie miały na celu zahamowanie procesów niszczenia oraz przywrócenie obiektom pełni walorów technicznych i estetycznych polichromowanych i złoconych balustrad empor. Koszt zadania wyniósł 215 250,00 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej

2013

Dziedzictwo Kulturowe / Ochrona Zabytków

1. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP ( XVIII w.): konserwacja barokowych polichromii ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela

 

Przeprowadzona została pełna konserwacja polichromii ściennych J.W. Neunhertza na sklepieniui glifie okiennym w Kaplicy Emmanuela, która objęła : usunięcie nalotów mikroorganizmów, zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, wzmocnienie strukturalne zaprawy, podklejenie spęcherzeń i odspojeń, odsolenie, utrwalenie i punktowanie scalające warstwy malarskiej. Koszt zadania wyniósł 218 625 ,12zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000 ,00 zł. więcej

2. Krzeszów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP – Kaplica Marii Magdaleny (1738r.): renowacja - etap I.

Przeprowadzono pełną renowację barokowego wystroju kaplicy Marii Magdaleny, która objęła: konserwację polichromii ściennych, konserwację ołtarza "św. Marii Magdaleny" oraz drzwi wejściowych. I etapem prac była konserwacja malowideł ściennych : oczyszczenie i dezynfekcja / usunięcie mikroorganizmów/, konsolidacja warstw technologicznych, uzupełnienie ubytków zaprawy i warstwy malarskiej. Pełną konserwacją objęty został ołtarz wraz z obrazem. Wykonane zostały następujące zabiegi: impregnacja drewna, usunięcie zabrudzeń i przemalowań, stabilizacja połączeń, uzupełnienie ubytków warstw. Koszt zadania wyniósł 217 066,33 zł w tym dofinansowanie MKiDN 200 000,00 zł. więcej