20 grudnia 2012

Z dumą i satysfakcją informujemy, iż Zespół Opactwa Pocysterskiego w Krzeszowie został przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków uhonorowany Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim 2012 jako przykład kompleksowej, wieloletniej i konsekwentnej rewaloryzacji barokowego założenia sanktuarium wraz z obiektami towarzyszącymi, przywracającej dawną świetność cennemu zespołowi wpisanemu na listę Pomników Historii RP.

Relacja Radia "PLUS"

Dolnośląski Laur Konserwatorski dla Krzeszowa

Diecezja legnicka została uhonorowana Dolnośląskim Laurem Konserwatorskim przyznawanym przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Doceniony został przede wszystkim profesjonalizm przeprowadzonych renowacji w pocysterskim opactwie w Krzeszowie. - „Doceniono również inne prace, jakie były przeprowadzane w obiektach sakralnych w diecezji legnickiej w ostatnich latach”, mówi ks. Józef Lisowski, Kanclerz Kurii Biskupiej, z którym rozmawiał ks. Waldemar Wesołowski.

Czym to wyróżnienie jest i jakie jest jego znaczenie?

Na terenie Dolnego Śląska mamy kilka tysięcy obiektów, które stanowią, że Dolny Śląsk jest największym skupiskiem zabytków świeckich, a przede wszystkim sakralnych. Warto przy tej okazji powiedzieć, że diecezja legnicka posiada 241 parafii i posiada ponad 560 kościołów i kaplic, z których znaczna część jest wpisana do rejestru zabytków. Jest to wielka spuścizna poprzednich wieków, wiary ludzi, którzy przez całe wieku tutaj żyli. Zatem troska o zabytki należy zatem do ważnych zadań Biskupa Legnickiego i Legnickiej Kurii Biskupiej, a także wspólnot parafialnych i księży proboszczów. Od kilku już lat Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków nominuje do nagrody, do Dolnośląskiego Lauru Konserwatorskiego, obiekty zabytkowe, które w danym roku zostały odnowione, odrestaurowane. I tak się złożyło, że Stowarzyszenie doceniło efekty kilkunastoletnich prac, jakie były prowadzone w pocysterskim kompleksie maryjnym w Krzeszowie. Ta Europejska Perła baroku świeci swoim blaskiem dzięki wsparciu funduszy europejskich, Fundacji polska Miedź, także zagranicznych darczyńców, z których należy wymienić kard. Meissnera z Kolonii, a także dzięki wkładowi wielu innych darczyńców i środkom własnym diecezji legnickiej. To wyróżnienie jest docenieniem prac renowacyjno-budowlanych, jakości wykonania tych prac, zgodności z przepisami prawa i sztuki konserwatorskiej. Dolnośląski Laur to także docenienie wielu innych prac, które zostały zrealizowane w naszej diecezji przy innych obiektach sakralnych, przy kościołach i kaplicach. To docenienie wielkiego nakłady pracy i środków wspólnot parafialnych, które wraz z księżmi proboszczami dokonują tych dzieł. To oznacza, że jesteśmy dobrymi gospodarzami tego wielkiego dziedzictwa kulturowego, jakie pozostawili nam nasi przodkowie.

Przypomnijmy, jakie najważniejsze prace zostały przeprowadzone w Krzeszowie.

Trzeba powiedzieć, że rewaloryzacji został poddany cały kompleks maryjny w Krzeszowie. A zatem bazylika, klasztor do niej przylegający, kościół św. Józefa, dom opata, ale też otoczenie tych obiektów oraz kalwaria krzeszowska, jedna z najpiękniejszych w Europie. Trudno wymieniać wszystko, bowiem zabrałoby to zbyt wiele miejsca. Trzeba też dodać, że prac mamy jeszcze dużo. Na swoją kolej czekają inne rzeczy. W bazylice na renowację czekają balustrady, detale architektoniczne, kościół św. Józefa czeka na malowanie wnętrza. W Domu Opata na wiosnę chcemy uruchomić mini muzeum ukazujące zabytki ruchome, których na co dzień turysta czy pielgrzym nie dostrzegają.

Krzeszów świeci już swoim nowym blaskiem, a co z życiem duchowym w tym miejscu?

Dziękuję za to pytanie. Często, kiedy mówię o tym szczególnym miejscu, w którym mamy najstarszą ikonę Matki Bożej w Polsce, zwracam uwagę na napis, który znajduje się nad wejściem bo bazyliki, który wita odwiedzających to miejsce – Domus Gratiae Sanctae Mariae – Dom Łaski Maryi. Wchodząc tu, idziemy do tej, która rozumie serce każdego człowieka. W tym miejscu, za Jej wstawiennictwem chcemy wypraszać potrzebne łaski. Chciałbym też podzielić się taką radosną informacją, że za zgodą Biskupa Legnickiego, we współpracy z kustoszem ks. Marianem Kopko, przygotowujemy kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie się ona mieściła w kaplicy loretańskiej, jednej z najpiękniejszych kaplic bazyliki krzeszowskiej. Nie ukrywam, że brakowało mi takiego miejsca w tej przestrzeni. Ta kaplica doskonale się do tego nadaje, by tam, przed Najświętszym Sakramentem wypraszać potrzebne łaski dla naszego kraju, dla naszej diecezji, dla nas osobiście. W związku z tym, że nasze sanktuarium staje się coraz bardziej znane w świecie, przyjeżdżają ty Niemcy, Czesi, inne narodowości, chcemy również pielgrzymów z innych krajów zaprosić do pogłębiania życia duchowego, również poprzez adorację Jezusa Eucharystycznego. Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości będzie to możliwe.