Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości finansowania projektów ukierunkowanych na ratowanie najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego. Korzystając z tej szansy przygotowaliśmy długofalowy program przywracania dawnej świetności budynków oraz wyposażenia i innych zabytków ruchomych Sanktuarium Krzeszowskiego.

Nazwa Projektu: Rewitalizacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II

Nazwa beneficjenta: Diecezja Legnicka

Całkowita wartość Projektu: 26 337 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 22 210 245,00 PLN

Źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie: Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytet: XI - Kultura i dziedzictwo kulturowe

Termin realizacji Projektu: 2008-2012

Strona internetowa: http://www.pois.gov.pl

DOWIEDZ  SIĘ  WIĘCEJ

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości finansowania projektów ukierunkowanych na ratowanie najcenniejszych zabytków dziedzictwa kulturowego. Korzystając z tej szansy przygotowaliśmy długofalowy program przywracania dawnej świetności budynków oraz wyposażenia i innych zabytków ruchomych Sanktuarium Krzeszowskiego.