28 lutego 2012

Konferencja prasowa - "Europejska Perła Baroku w Nowym Blasku" - zakończenie prac II etapu projektu "Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie".

W obecności przedstawicieli Diecezji Legnickiej, władz samorządowych, wykonawców oraz zaproszonych dziennikarzy odbyła się w Krzeszowie konferencja prasowa na zakończenie II etapu "Rewaloryzacji..."

Podczas spotkania podziękowano wszystkim, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w realizację wspomnianego projektu ale również zastanawiano się nad kolejnymi niezbędnymi inwestycjami.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami prac konserwatorskich i budowlano-remontowych.