Pielgrzymka Żywego Różańca 2018
Sobota, 6 października 2018 Krzeszów

Program:

godz. 9.00 – Rejestracja Grup Pielgrzymkowych
godz. 10.00 – Konferencja nt. Modlitwy Różańcowej
– Ks. dr. Piotr Kot – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy
godz. 10.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Modlitwa Różańcowa
godz. 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Abpa Salvatore Pennacchio,
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
godz. 14.00 – Agapa i Program Artystyczny
godz. 15.00 – Koronka w kościele Św. Józefa

Plakat Żywy Różaniec