Program:
• 11.30 – Przygotowanie do Eucharystii
• 12.00 – Główna Eucharystia z udziałem członków NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe
• 13.30 – Agapa na placu przed bazyliką
• 14.00 – Występ zespołu folklorystycznego
• 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
w kościele p.w. św. Józefa