8 września  – 17 września 2017 r.

Kustosz Sanktuarium zaprasza na autokarową pielgrzymkę szlakiem Narodowych Świętych, Wieszczów i Sanktuariów

Krzeszów – Głogów – Gietrzwałd – Kowno – Wilno – Lida - Mińsk – Grodno – Szymanów – Niepokalanów

Plan Pielgrzymki:

1. 8 września 2017 (piątek) - Zbiórka grupy w Krzeszowie i wyjazd autokaru godz. 22.00 (parking przy Sanktuarium w Krzeszowie)

2. 9 września (sobota) - Zbiórka grupy w Głogowie godz. 0.30 (parking przy kościele NMP Królowej Polski w Głogowie) – przejazd z postojami do Gietrzwałdu; Msza
św. oraz Nawiedzenie Sanktuarium – jedynego na ziemiach polskich, gdzie objawiła się Matka Boża (od 27 czerwca do 16 września 1877 roku) w 140 rocznicę Objawień! Przejazd na nocleg w okolicy Suwałk. Obiadokolacja.

3. 10 września (niedziela) – Śniadanie - przejazd do Kowna; Starówka, Zamek i rzeka Niemen Msza św. w Pożajściu u sióstr Kazimierzanek Przyjazd do Wilna – obiadokolacja, wieczorny spacer -Wilno (by Wight) Nocleg.

4. 11 września (poniedziałek) – Śniadanie - Spacer po Wilnie szlakiem wiary i oczami Wieszczów. Msza św. w Ostrej Bramie. Cmentarz na Rosie. Obiadokolacja. Nocleg

5. 12 września (wtorek) – Śniadanie. -Przejazd do Troków - Zamek Witolda i tradycje Karaimów. Przejazd do Solecznik – wizyta w polskim kościele - Msza św. Wizyta na cmentarzu, gdzie Adam Mickiewicz oglądał obrzęd Dziadów. Przejazd na przejście graniczne z Białorusią. Przejazd do Lidy – po drodze miejsce schadzek młodego Wieszcza z Marylą Wereszczakówną. Obiadokolacja. Nocleg

6. 13 września (środa) - Śniadanie w Lidze. Krótkie zwiedzanie Lidy – Msza św. w polskim kościele, przejazd do Iwie – miasta z pomnikiem 4 wielkich religii oraz wyznań, wizyta u Tatarów pielęgnujących tradycje II Rzeczypospolitej. Przejazd do Mińska po drodze Iwieniec - silny ośrodek kultury polskiej. Zwiedzanie centrum Mińska i nawiedzenie Katedry katolickiej. Obiadokolacja. Nocleg

7. 14 września (czwartek) - Śniadanie. Przejazd do Miru lub do Nieświeżu (?) uwaga! z przyczyn logistycznych będzie zwiedzana tylko jedna rezydencja Radziwiłłów. Przejazd do Nowogródka – Msza św. w polskim kościele – muzeum – Dom Wieszcza. Przejazd do Grodna – obiadokolacja – nocleg – wieczorne wyjście na miasto nad Niemnem; Zamek gdzie odbył się Sejm Niemy.

8. 15 września (piątek) - Śniadanie. Msza św. w katedrze w Godnie. Szlakiem Elizy Orzeszkowej. „Nad Niemnem” – wyjazd nad Niemen do Bohatyrowicz. Wyjazd na Jezioro Świteź. Jeżeli poprzedniego dnia nie uda się tam zatrzymać! Po południu rejs statkiem po Niemnie. Obiadokolacja. Nocleg

9. 16 września (sobota) - Śniadanie Wyjazd z Grodna i przejazd do Starych Wasyliszek (dom młodości Czesława Niemena oraz Szczuczyna) – Msza św. w polskim kościele - miejsce pamięci Nowogródzkiego Zgrupowania AK i śmierci mjr. „Ponurego” bohatera z Gór Świętokrzyskich. Przejazd do Polski – Nawiedzenie Szymanowa. Przejazd do Niepokalanowa. Późna obiadokolacja. Nocleg.

10. 17 września (niedziela) - Śniadanie. Nawiedzenie i zwiedzanie Sanktuarium w Niepokalanowie. Msza św. Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w Głogowie i Krzeszowie.

 

Świadczenia: 8 noclegów, 8 śniadań i obiadokolacji, 1 obiad w Niepokalanowie

Przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnicy w wybranych miejscach i krajach. Opieka duszpasterska (każdego dnia Msza św.)

Cena pielgrzymki: 700 zł. (PLN) plus 280 Euro oraz 30 Euro na wizę białoruską i bilety wstępu

Uwaga:
1. Pierwsza wpłata na Listę Pielgrzymkową gwarantuje kolejne miejsce w autokarze.
2. Wpłaty przyjmuje Kustosz z Krzeszowa osobiście lub bankowo

Chodzi o złotówki (PLN) Nr konta: 14 1090 1942 0000 0001 0783 8640
z dopiskiem „Pielgrzymka” Wpłaty EURO bezpośrednio do organizatorów!

3. Telefon do kustosza w Krzeszowie: 75 742 35 92

mgr Józef Wilczak z Głogowa                    Ks. Marian Kopko – kustosz z Krzeszowa