...tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezentujemy artykuł o XVIII wiecznej pasterce cysterskiej...może kiedyś uda się do tego wrócić... 

Święta noc roku Pańskiego 1738 była zimna, lecz niezwykle piękna. Miliardy gwiazd rozświetliły się na firmamencie czarnego nieba, otaczając jasny księżyc. Ciemności ogarnęły zabudowania krzeszowskiego opactwa, przesiąknięte milczeniem synów św. Bernarda- ciszą nakazaną im przez regułę. W oknach klasztoru płonęło światło świec. W poszczególnych celach modlili się zarówno młodzi klerycy i nowicjusze, jaki i starcy, których skronie zdobił siwy wieniec włosów. Poruszali wargami, lecz ich usta nie wydawały żadnego dźwięku.

Czytaj więcej...

 Mors ianuae viatae - Śmierć bramą życia. Taki łaciński napis znajduje się nad bramą wejściową na dawny cmentarz koło wrocławskiej bazyliki p. w. św. Elżbiety. Pisarze chrześcijańscy wielokrotnie podkreślali, że chwila śmierci na ziemi jest momentem narodzin dla nieba. Podobnie wierzyli i krzeszowscy cystersi, dlatego będąc w klimacie listopadowego święta zmarłych warto zarysować jak wyglądał obrządek pogrzebowy w opactwie.

Czytaj więcej...

Najczęstsze zapytanie pielgrzymów zwiedzających opactwo cystersów w Krzeszowie, dotyczy dwuramiennych krzyży na obiektach sakralnych, a dalsze pytanie dotyczy przynależności religijnej cystersów i tu zainteresowani sugerują prawosławie. Dwuramienny krzyż nie ma jednak z tym nic wspólnego.

Powstające od III w. wspólnoty klasztorne pozostawały początkowo pod jurysdykcją biskupa, od którego zgody uzależnione było założenie klasztoru. Starzało to prawną podstawę ingerowania biskupów nawet w wewnętrzne sprawy klasztorów. Od V w. niektóre klasztory uciekały się pod opiekę synodów, władców a szczególnie papieży, zwłaszcza Grzegorza I Wielkiego.

Czytaj więcej...

W rocznicę odnalezienia...

Cudowny obraz Bogurodzicy jest od wieków czczony w Krzeszowie. Ikona datowana jest na XIII stulecie, co czyni ją najstarszym obrazem maryjnym w Polsce. Jest to równiej najstarsza polska ikona, o 200 lat starsza od Matki Bożej Częstochowskiej. Została napisana na desce o wymiarach 60 x 37 cm i przedstawia Maryję z dzieciątkiem na prawym ramieniu.

Czytaj więcej...