6 stycznia 2019

Kościół bracki pw. Św. Józefa wraz z freskami Michała Willmanna jest niezwykłym miejscem, w którym każdy na nowo poznaje tajemnicę Wcielenia. W prezbiterium za maleńkim ołtarzem, przechodzącym w późny odłam baroku – rokoko, malarz uwiecznił radość Św. Józefa z pokłonu trzech mędrców.

Czytaj więcej...


Coroczne spotkanie Bractwa z Diecezji Legnickiej w kościele św. Józefa

Słów kilka o kulcie Józefa

Gdy Bernard Rosa objął urząd opata w 1660 r., pierwszą z jego decyzji było przemianowanie wezwania kościoła parafialnego. Nowym opiekunem świątyni po św. Andrzeju został św. Józef – postać bardzo ważna w życiu zakonnika.

Czytaj więcej...

31 sierpnia 2013

W ostatnim dniu wakacji, Diecezja Legnicka wzbogaciła się o kapitułę, związaną z diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Krzeszowie. Działalność kapituły krzeszowskiej – tak będzie odtąd nazywana – została zainaugurowana dzisiaj, w jej siedzibie, przez biskupa legnickiego Stefana Cichego.

Czytaj więcej...

Najczęstsze zapytanie pielgrzymów zwiedzających opactwo cystersów w Krzeszowie, dotyczy dwuramiennych krzyży na obiektach sakralnych, a dalsze pytanie dotyczy przynależności religijnej cystersów i tu zainteresowani sugerują prawosławie. Dwuramienny krzyż nie ma jednak z tym nic wspólnego.

Powstające od III w. wspólnoty klasztorne pozostawały początkowo pod jurysdykcją biskupa, od którego zgody uzależnione było założenie klasztoru. Starzało to prawną podstawę ingerowania biskupów nawet w wewnętrzne sprawy klasztorów. Od V w. niektóre klasztory uciekały się pod opiekę synodów, władców a szczególnie papieży, zwłaszcza Grzegorza I Wielkiego.

Czytaj więcej...

W rocznicę odnalezienia...

Cudowny obraz Bogurodzicy jest od wieków czczony w Krzeszowie. Ikona datowana jest na XIII stulecie, co czyni ją najstarszym obrazem maryjnym w Polsce. Jest to równiej najstarsza polska ikona, o 200 lat starsza od Matki Bożej Częstochowskiej. Została napisana na desce o wymiarach 60 x 37 cm i przedstawia Maryję z dzieciątkiem na prawym ramieniu.

Czytaj więcej...