Podróżowanie bez granic. „Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.

Czytaj więcej...

Gdy Bernard Rosa objął urząd opata w 1660 r., pierwszą z jego decyzji było przemianowanie wezwania kościoła parafialnego. Nowym opiekunem świątyni po św. Andrzeju został św. Józef – postać bardzo ważna w życiu zakonnika. Aby to zrozumieć musimy cofnąć się do XVI w. i do wojny trzydziestoletniej oraz przenieść się do Głogowa. Z powodu najazdu Szwedów, z miasta musiał uciekać do Rzeczpospolitej Jan Krzysztof Rose. Młodego wygnańca pocieszał spowiednik, który przyszłemu opatowi stawiał za wzór Opiekuna Świętej Rodziny, który wraz z Jezusem i Maryją emigrował do Egiptu, przed Herodem. W ten sposób rozbudził w Bernardzie dewocję do św. Józefa, któremu zakonnik później przypisywał powrót na Śląsk i przyjęcie stanu duchownego.

Czytaj więcej...

W dniu 7 maja 2017 r. obchodzimy 321 rocznicę poświęcenia kościoła p.w. św. Józefa. Świątynia została wzniesiona w latach 1690 - 1696 przez opata Bernarda Rosę, na miejscu gotyckiego kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła (którego wezwanie od 1660 r. zmieniono na św. Józefa). Kiedy na mocy traktatu westfalskiego protestanci uzyskali zgodę na budowę trzech kościołów Pokoju w Świdnicy, Jaworze i Głogowie, opat Bernard Rosa zdecydował się na wybudowanie we włościach klasztornych trzech kościołów poświęconych św. Józefowi. Powstały one w Chełmsku Śl., Starych Bogaczowicach i ostatni w Krzeszowie.

Czytaj więcej...

Dnia 10 sierpnia obchodziliśmy święto św. Wawrzyńca. Jest to dobra okazja, aby przekroczyć próg kościoła filialnego w Krzeszówku, który nosi wezwanie tego diakona i męczennika, pogrążyć się w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem oraz kontemplować piękno zgromadzonych w tej świątyni dzieł sztuki. W sercu retabulum ołtarza głównego nie znajduje się jednak obraz, przedstawiający św. Wawrzyńca - takowy umieszczono dopiero w górnej części nastawy - ale piękny posąg Madonny z Dzieciątkiem. Jaką niezwykłą tajemnicę skrywa ta figura?

Czytaj więcej...

Dziś przypada 777 rocznica bitwy pod Legnicą, która miała miejsce 9 kwietnia 1241 r. W owe potyczce z Mongołami zginął książe Henryk II Pobożny. Wdowa po nim, księżna Anna, postanowiła ufundować kościół z klasztorem, będący miejscem modlitwy za poległych w bitwie, dając początek w 1242 r. fundacji krzeszowskiej. Papież Pius XI napisał: ,,Klasztor ten został oddany mnichom Zakonu Świętego Benedykta (…) a ufundowany został kosztem księżnej Anny, wdowy po Henryku II Pobożnym, który poległ w walce z Tatarami, mężnie broniąc religii chrześcijańskiej”. Trwają również starania o wyniesienie śląskiego księcia i jego żony na ołtarze.

Czytaj więcej...

...tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezentujemy artykuł o XVIII wiecznej pasterce cysterskiej...może kiedyś uda się do tego wrócić... 

Święta noc roku Pańskiego 1738 była zimna, lecz niezwykle piękna. Miliardy gwiazd rozświetliły się na firmamencie czarnego nieba, otaczając jasny księżyc. Ciemności ogarnęły zabudowania krzeszowskiego opactwa, przesiąknięte milczeniem synów św. Bernarda- ciszą nakazaną im przez regułę. W oknach klasztoru płonęło światło świec. W poszczególnych celach modlili się zarówno młodzi klerycy i nowicjusze, jaki i starcy, których skronie zdobił siwy wieniec włosów. Poruszali wargami, lecz ich usta nie wydawały żadnego dźwięku.

Czytaj więcej...

Corocznie ponad 120 - tysięcy pielgrzymów i turystów przybywa do krzeszowskiego Sanktuarium. Wielu z nich przejechało tu nie po raz pierwszy, a często są przekonani, że w Krzeszowie nic nowego zobaczyć się nie da. Nic bardziej mylnego! Prezentujemy subiektywną listę 10 obiektów bądź punktów, które są mniej znane albo ich dawna funkcja została zapomniana. Znalazły się tu zarówno budynki doskonale widoczne, jak i takie miejsca do których dostać się nie jest łatwo.

10. Ciemnica

Kaplica z początku XVIII w. jest doskonale znana mieszkańcom Krzeszowa, ale jeśli chodzi o turystów - bardzo niewielu odnajduje tą niezwykłą budowlę. Położona na uboczu, przy samej granicy lasu, jest miejscem gdzie w ciszy i spokoju można pogrążyć się w modlitwie. W piwnicy tej stacji znajduje się Cudowna figura Chrystusa, otoczona szczególnym kultem. Doszło tutaj do uzdrowień, czego pamiątką są zachowane, drewniane kule, które pozostawili niepełnosprawni, jako niezwykłe ex voto. Cenniejsze pamiątki po uzdrowieniach i znaki wdzięczności za wysłuchane modlitwy, m. in. od członków rodu Schaffgotschów, zostały zarekwirowane przy sekularyzacji. Pod samymi schodami niegdyś tryskało malutkie źródełko, mające nieść pomoc w chorobach oczu.

Czytaj więcej...

Gotycki kościół klasztorny wypełniały smoliste mroki najdłużej nocy w roku. Gdy ostrołukowy portal zakrystii przekroczyli trzej mnisi, kantor zaintonował introit: Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik. Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów. Opat Adam Wolfgang ciężko stąpał ku stopniom ołtarza głównego. Miał na sobie białą tunicelę i dalmatykę, śnieżny ornat, cały wyszywany srebrnymi i złotymi nićmi, a jego barki dociążała kapa o barwie najczystszego alabastru. Po bokach prałata, po piaskowcowej posadzce szli diakon i subdiakon. Widzieli już przed oczyma mensę ołtarza, przykrytą trzema obrusami, na których stały srebrne świeczniki. W centrum predelli ukrył się niewielki obraz Hodegetrii, odbijając blask siedmiu płomyków świec. Gdy subdiakon rozpoczął pierwsze czytanie, w głowie opata Adama kotłowały się myśli o wydarzeniu, które miało miejsce równo tydzień wcześniej. Nagle jego ciało przeszył dreszcz, gdy usłyszał słowa proroka Izajasza: Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką.

Czytaj więcej...

Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym, mając pierwszeństwo przed wszystkimi wspomnieniami świętych.  Mając przed oczyma scenę ukrzyżowania Chrystusa, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną postać - Dobrego Łotra, który zawisnął obok Zbawiciela. Pozornie był bezczelnym mordercą, któremu udało się nawrócić w ostatniej chwili. Jednak jeżeli dokładniej przyjrzeć się jego postaci to żaden inny mężczyzna w Ewangelii tak doskonale nie zrozumiał słów Jezusa.

Nieznane jest jego imię. Słowo κακοεργός użyte w Ewangelii św. Łukasza oznacza dokładnie: „czyniący źle”, „złośliwy”, „łotrowski” albo „wyrządzający krzywdę”. Jednym z dalszych znaczeń słowa jest również ,,złodziej”. Tradycja nazywa go Dyzmą, co pochodzi od greckiego dysme, czyli zachód słońca. Św. Łukasz Ewangelista przytacza jego słowa: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?  My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». (Łk 23, 40-43).

Czytaj więcej...

 Mors ianuae viatae - Śmierć bramą życia. Taki łaciński napis znajduje się nad bramą wejściową na dawny cmentarz koło wrocławskiej bazyliki p. w. św. Elżbiety. Pisarze chrześcijańscy wielokrotnie podkreślali, że chwila śmierci na ziemi jest momentem narodzin dla nieba. Podobnie wierzyli i krzeszowscy cystersi, dlatego będąc w klimacie listopadowego święta zmarłych warto zarysować jak wyglądał obrządek pogrzebowy w opactwie.

Czytaj więcej...

Gdy dookoła krążą informacje o legendarnych skarbach - nie zawsze prawdziwe - my również pragniemy przedstawić swoją legendę, w której może kryć się ziarnko prawdy.

"Słońce chyliło się ku zachodowi, gdy ostatnie promienie zapalały szczyty zielonych świerków na krzeszowskich pagórkach, a niebo przybierało barwę kiczowatego różu z krwistoczerwonymi pręgami. Pszeniczny snop światła wpadał przez okno na mahoniowe biurko SS Obersturmführera Alberta Ringmanna. Jak co wieczór, w ciszy i spokoju przeglądał dokumentację 6 podległych mu obozów, ozdabiając niektóre kartki inkaustową smugą swojego nazwiska. Grobową ciszę przerwało pukanie, po którym przed oficerem stanął szeregowiec, trzymający biały druczek w dłoni. Lekko kaszlnął, co było naturalną reakcją na stężenie dymu tytoniowego w pomieszczeniu, oznajmiając:

Czytaj więcej...