Podróżowanie bez granic. „Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.

Przez wieki. Na szlaku „Via Sacra“ ożywia się tysiącletnia kultura i kult religijny Europy Środkowej. Architektura i sztuka sakralna, legendy, wydarzenia i ważne osobistości o randze europejskiej są świadectwem trwającego całe stulecia ścisłego współżycia Niemców, Polaków i Czechów na tym obszarze po obu stronach Nysy.

W zadumie. Szlak „Via Sacra“ ze swymi Stacjami jest kontrastem do codzienności, napiętnowanej stresem, pośpiechem i obawami. Kto gotowy jest poddać się szczególnemu oddziaływaniu miejsc sakralnych, ten może znaleźć w tych tak kulturalno-historycznie ważnych Stacjach wyciszenie, powagę, spokój, równowagę oraz wewnętrzne skupienie. Niezależnie od tego, czy jest chrześcijaninem, czy nim nie jest.

Krzeszów jest jedną ze stacji na trasie Via Sacra, ostatnio też bardzo aktywnym członkiem grupy zarządzającej. Od tego roku wraz z klasztorem w Broumowie jest stacją podwójną tej drogi.

Zobacz stacje Via Sacra