W dniu 22 lipca 2015 r. w wspomnienie Marii Magdaleny miała miejsce Eucharystia w kaplicy jej poświęconej. Centrum tego miejsca zajmuje replika Grobu Pańskiego, ponieważ jednomyślnie wszyscy Ewangeliści napisali o Marii Magdalenie jako pierwszej, która przybyła do Grobu Chrystusa, aby namaścić Jego ciało. O godz. 17.30 rozpoczęto modlitwę śpiewem Godzinek o Pustym Grobie, po których odprawiona została Msza Św. wraz z przedstawicielami Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: ks. Marianem Kopko; p. Ewą Korzempą – Świt i p. Zbigniewem Świtem. W koncelebrze stanęli także duszpasterze krzeszowskiej parafii.

Czytaj więcej...

Dnia 28 czerwca 2015 r. Damy i Kawalerzy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przybyli do krzeszowskiej bazyliki na Eucharystię dziękczynną w intencji nowych Członków OESSH. Bożogrobcy z Wrocławia, Nowej Rudy, Wałbrzycha, Krzeszowa i Czarnego Boru pragnęli podziękować Panu Bogu za inwestyturę, która obyła się 13 czerwca 2015 r. w Gnieźnie, w trakcie której, z diecezji legnickiej, Kawalerem zakonu stał się ks. prałat Marian Kopko – kustosz i proboszcz krzeszowskiego Sanktuarium, a Damą – p. Ewa Korzempa – Świt.

Czytaj więcej...

29 czerwca w uroczystość św. Piotra i Pawła abp. Pierro Marini, długoletni ceremoniarz papieski, wielki przyjaciel Polski i naszego Ojca Świętego Jana Pawła II obchodził będzie  50-lecie święceń kapłańskich. Abp. Marini był jednym z najbliższych obok kard. Stanisława Dziwisza (osobistego sekretarza Ojca Świętego) i abp. Jamesa Harveya (Prefekta Domu Papieskiego) współpracowników Jana Pawła II. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 w swojej rodzinnej miejscowości Valverde.

Czytaj więcej...

11 lipca 2018

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto liturgiczne św. Benedykta (+547) opata i wyznawcy. Z wdzięcznością myślimy o Ojcach Benedyktynach, którzy są związani z Krzeszowem od momentu jego fundacji 1242 roku, tworzyli też przedwojenną historię opactwa.

Wielu łask życzymy siostrom benedyktynkom z krzeszowskiego opactwa, które po zakończeniu wojny przybyły tu z Lwowa.

Świętego Benedykta założyciela benedyktynów i twórcę Reguły czcimy w jednym z ołtarzy bazyliki poświęconemu patronowi Europy.

Czytaj więcej...

Dnia 29 czerwca obchodzimy uroczystość liturgiczną św. Piotra i Pawła- apostołów i męczenników.  Św. Piotr (+67) był apostołem i męczennikiem. Urodził się w Betsaidzie, ale mieszkał w Kafarnaum u teściowej, pracował jako rybak i został powołany przez Chrystusa. Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. ( Mt 4, 18-20) Widział przemienienie na górze Tabor- Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił  się wobec nich. (Mk 9, 2).

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi uroczystość św. Jana Chrzciciela (+32), ostatniego proroka Starego Testamentu, który bezpośrednio wskazał na Mesjasza. Jego narodziny zwiastował archanioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten składał ofiarę kadzenia. Zapowiedział, że nada dziecięciu imię Jan, będzie on nazirejczykiem i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym (Łk 1, 15). Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem, w wiosce Ain Karim. W dość młodym wieku Jan, zapewne po śmierci podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z możliwości zostania kapłanem i rozpoczął życie anachorety na pustyni judzkiej:  Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny (Mt 3, 4).  Tam został powołany na proroka: skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. (Łk 3, 2-3) Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania był chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordan: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. (Łk 3, 16). Dokonał chrztu Jezusa w Jordanie.  Jan Chrzciciel został ścięty na skutek spisku Herodiady. Prorok wezwany przez Heroda II Antypasa, zarzucił mu poślubienie żony swojego brata i oddalenie prawowitej małżonki. Skutkowało to uwięzieniem Jana i ostatecznie ścięciem, gdy Salome, córka  Herodiady, której pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi (Mt 14, 7) zażyczyła sobie głowy ostatniego proroka. Św. Jan Chrzciciel jest patronem kowali, krawców i abstynentów. Wzywany przy gradobiciu.

Czytaj więcej...

13 czerwca 2015

Podczas uroczystej inwesytury, która odbyła się w Gnieźnie, ks. prałat Marian Kopko - kustosz krzeszowskiego sanktuarium, został przez ks. kard. Kazimierza Nycza włączony do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w stopniu kawalera. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu z ks. prałatem na stronie Radia Plus - Legnica

galeria z wydarzenia

Czytaj więcej...