W dniu dzisiejszym Kościół obchodzi uroczystość św. Jana Chrzciciela (+32), ostatniego proroka Starego Testamentu, który bezpośrednio wskazał na Mesjasza. Jego narodziny zwiastował archanioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten składał ofiarę kadzenia. Zapowiedział, że nada dziecięciu imię Jan, będzie on nazirejczykiem i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym (Łk 1, 15). Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem, w wiosce Ain Karim. W dość młodym wieku Jan, zapewne po śmierci podeszłych wiekiem rodziców, zrezygnował z możliwości zostania kapłanem i rozpoczął życie anachorety na pustyni judzkiej:  Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny (Mt 3, 4).  Tam został powołany na proroka: skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. (Łk 3, 2-3) Głosił potrzebę nawrócenia wewnętrznego i odnowy duchowej ludzi. Symbolem tego przygotowania był chrzest udzielany przez proroka słuchaczom jego nauk w rzece Jordan: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. (Łk 3, 16). Dokonał chrztu Jezusa w Jordanie.  Jan Chrzciciel został ścięty na skutek spisku Herodiady. Prorok wezwany przez Heroda II Antypasa, zarzucił mu poślubienie żony swojego brata i oddalenie prawowitej małżonki. Skutkowało to uwięzieniem Jana i ostatecznie ścięciem, gdy Salome, córka  Herodiady, której pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi (Mt 14, 7) zażyczyła sobie głowy ostatniego proroka. Św. Jan Chrzciciel jest patronem kowali, krawców i abstynentów. Wzywany przy gradobiciu.

Czytaj więcej...

13 czerwca 2015

Podczas uroczystej inwesytury, która odbyła się w Gnieźnie, ks. prałat Marian Kopko - kustosz krzeszowskiego sanktuarium, został przez ks. kard. Kazimierza Nycza włączony do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w stopniu kawalera. Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu z ks. prałatem na stronie Radia Plus - Legnica

galeria z wydarzenia

Czytaj więcej...

Dnia 15 czerwca 2015 r. do krzeszowskiego Sanktuarium przybyła Rodzina Radia Maryja, aby uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. Spotkanie rozpoczęło się spektaklem Tomasza Łysiaka ,, Henryk Pobożny – Książe Niezłomny”, który zarysował widzom postać śląskiego kandydata na ołtarze.

O godz. 18.20 długi orszak duchownych wkroczył przez portal świątyni mariackiej, aby celebrować Eucharystię pod przewodnictwem ordynariusza legnickiej diecezji – bp prof. Zbigniewa Kiernikowskiego. Na cały świat Mszę św. z Domu Łaski Maryi transmitowała telewizja Trwam. Ponad 30 księży z diecezji legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej zasiadło w dębowych stallach, a ich mleczne ornaty korespondowały ze śnieżną bielą wyegzaltowanych figur, dłuta F. Brokoffa i A. Dorasila.

Czytaj więcej...

Dnia 11 czerwca 2015 r. miała miejsce pielgrzymka Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych do krzeszowskiego Sanktuarium. O godzinie 15 - godzinie miłosierdzia, rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski i biskup pomocniczy Marek Mendyk. Po Mszy Św. blisko 50 duchownych stanęło przed prastarym obliczem Naszej Cudotwórczyni, aby w cichej modlitwie kontemplować krzeszowski Dom Łaski Maryi. Pod wielkim ołtarzem, u tronu Łaskawej Pani, dokonano aktu zawierzenia Matce Bożej. Zgromadzeni mieli okazję z przewodnikiem głębiej poznać dzieła sztuki barokowej ukryte w świątyni mariackiej, pochylając się nad kunsztem dawnych mistrzów.

Czytaj więcej...

W dniu 16 czerwca obchodzi się wspomnienie św. Ludgardy (+1246) mniszki i wyznawczyni. Św. Ludgarda urodziła się w 1182 r. w Tongres, a w wieku 12 lat została przyjęta na wychowanie do klasztoru sióstr benedyktynek św. Katarzyny koło St. Trond. Impulsem do wstąpienia do nowicjatu było jej mistyczne widzenia Chrystusa. Mając 18 lat złożyła profesję, a 5 lat potem została przeoryszą. Za radą św. Krystyny wstąpiła do zakonu cysterek w Aywières. W nim doznawała licznych przeżyć mistycznych: spotkań z Chrystusem, Maryją, czy duszami czyśćcowymi. Najbardziej znana jest wizja ampleksusu, gdy Zbawiciel przybity do krzyża, obejmuje świętą swoimi ramionami. W 1235 r. straciła wzrok. Zasłynęła z daru uzdrawiania chorych i nawracania grzeszników. Jej piaskowcowy posąg zdobi fasadę krzeszowskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP.

Czytaj więcej...

Dnia 4 czerwca 2015 r. miała miejsce uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W całej Polsce na ulice miast i wsi wyszedł lud Boży, aby podążać za Najświętszym Sakramentem. Mając szczególnie w pamięci passusy ewangeliczne o Ostatniej Wieczerzy i Przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, wierni modlili się na Eucharystii o godz. 10, aby po jej zakończeniu przekroczyć portal świątyni mariackiej i skierować się wzdłuż lipowej alei ku zabudowaniom Krzeszowa. Ulice wsi ozdobiono kolorową bibułą i młodymi drzewkami, których wierzchołki migotały w blasku południowego słońca. Procesję rozpoczynali ministranci niosący krzyż, za którymi niewiasty niosły feretrony z wizerunkiem Cudownej Ikony Bogurodzicy i rzeźbami Maryi i Jezusa.

Galeria Przemysław Groński

Galeria Krystian Michalik

Czytaj więcej...