W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie św. Ignacego Loyoli (+ 1556) duchownego i wyznawcy. W krzeszowskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP jego posąg, dłuta J. Lachela z lat 1761 - 63, znajduje się w kaplicy św. Franciszka Ksawerego.

Święty Ignacy urodził się w roku 1491 w Hiszpanii, na zamku Loyola, jako najmłodszy syn rycerza Bertrama. Służył jako żołnierz, ranny w bitwie o Pampelunę, między wojskami hiszpańskimi i francuskimi. W trakcie rekonwalescencji rozpoczęła się jego duchowa przemiana, kiedy rozpoczął czytanie Vita Christi  autorstwa kartuza Ludolfa von Sachsen. Udał się do klasztoru benedyktynów w Montrewal, gdzie wśród łez pokutnych wyspowiadał się z grzechów całego życia i darował swój kosztowny strój żebrakowi, aby w szatach pątniczych udał się do miasteczka Manrezy. Tam w pobliskiej jaskini poddał się modlitwie i medytacją, a sporządzone notatki stały się szkicem do Ćwiczeń duchowych.

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym Kościół wspomina św. Krzysztofa (+250) męczennika. W krzeszowskiej bazylice jego wizerunek zdobi centrum obrazu Jana Franciszka Hoffmanna z ok. 1760 r. przedstawiającym Czternastu świętych Orędowników, ponieważ ten święty jest do nich również zaliczany.  

Informacje o św. Krzysztofie są niezwykle skąpe, wzmiankuje się jego męczeńską śmierć za panowania Trajana Decjusza ok. 250 roku. Cały żywot św. Krzysztofa obrosła legenda. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał być on olbrzymem wysokim na 4 metry i mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił  oddać się w służbę najpotężniejszemu władcy na ziemi. Wędrował po różnych krajach, szukając monarchy, który by się nikogo nie lękał. Jednak wszyscy królowie i mocarze bali się jeśli nie ludzi, to złych duchów. Dlatego stał się wasalem szatana, jako króla złych duchów. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Jezus.

Czytaj więcej...

Święta Kinga, zwana na Węgrzech Kunegundą, była córką króla węgierskiego Beli IV i córki cesarza nicejskiego Marii Laskariny. Ich dwór słynął z wielkiej pobożności, a wręcz ze świętości, ponieważ aż trzy córki tego królewskiego związku zostały wyniesione do chwały ołtarzy – oprócz Kunegundy, święta Małgorzata i błogosławiona Jolenta. Królewnie Kunegundzie również udzieliła się atmosfera rodzinnego domu, pociągająca do wstępowania w ślady Chrystusa Pana. Już jako dziecko zapragnęła w jakiś szczególny sposób okazać swoją miłość Panu Jezusowi i dlatego postanowiła żyć w czystości i wstrzemięźliwości.

Czytaj więcej...

W dniu 22 lipca 2015 r. w wspomnienie Marii Magdaleny miała miejsce Eucharystia w kaplicy jej poświęconej. Centrum tego miejsca zajmuje replika Grobu Pańskiego, ponieważ jednomyślnie wszyscy Ewangeliści napisali o Marii Magdalenie jako pierwszej, która przybyła do Grobu Chrystusa, aby namaścić Jego ciało. O godz. 17.30 rozpoczęto modlitwę śpiewem Godzinek o Pustym Grobie, po których odprawiona została Msza Św. wraz z przedstawicielami Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: ks. Marianem Kopko; p. Ewą Korzempą – Świt i p. Zbigniewem Świtem. W koncelebrze stanęli także duszpasterze krzeszowskiej parafii.

Czytaj więcej...

Dnia 28 czerwca 2015 r. Damy i Kawalerzy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przybyli do krzeszowskiej bazyliki na Eucharystię dziękczynną w intencji nowych Członków OESSH. Bożogrobcy z Wrocławia, Nowej Rudy, Wałbrzycha, Krzeszowa i Czarnego Boru pragnęli podziękować Panu Bogu za inwestyturę, która obyła się 13 czerwca 2015 r. w Gnieźnie, w trakcie której, z diecezji legnickiej, Kawalerem zakonu stał się ks. prałat Marian Kopko – kustosz i proboszcz krzeszowskiego Sanktuarium, a Damą – p. Ewa Korzempa – Świt.

Czytaj więcej...

29 czerwca w uroczystość św. Piotra i Pawła abp. Pierro Marini, długoletni ceremoniarz papieski, wielki przyjaciel Polski i naszego Ojca Świętego Jana Pawła II obchodził będzie  50-lecie święceń kapłańskich. Abp. Marini był jednym z najbliższych obok kard. Stanisława Dziwisza (osobistego sekretarza Ojca Świętego) i abp. Jamesa Harveya (Prefekta Domu Papieskiego) współpracowników Jana Pawła II. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 w swojej rodzinnej miejscowości Valverde.

Czytaj więcej...

11 lipca 2018

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto liturgiczne św. Benedykta (+547) opata i wyznawcy. Z wdzięcznością myślimy o Ojcach Benedyktynach, którzy są związani z Krzeszowem od momentu jego fundacji 1242 roku, tworzyli też przedwojenną historię opactwa.

Wielu łask życzymy siostrom benedyktynkom z krzeszowskiego opactwa, które po zakończeniu wojny przybyły tu z Lwowa.

Świętego Benedykta założyciela benedyktynów i twórcę Reguły czcimy w jednym z ołtarzy bazyliki poświęconemu patronowi Europy.

Czytaj więcej...

Dnia 29 czerwca obchodzimy uroczystość liturgiczną św. Piotra i Pawła- apostołów i męczenników.  Św. Piotr (+67) był apostołem i męczennikiem. Urodził się w Betsaidzie, ale mieszkał w Kafarnaum u teściowej, pracował jako rybak i został powołany przez Chrystusa. Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. ( Mt 4, 18-20) Widział przemienienie na górze Tabor- Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił  się wobec nich. (Mk 9, 2).

Czytaj więcej...