Dnia 29 września, w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech Archaniołów - Michała, Gabriela i Rafała, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia. Temat aniołów przez wieki fascynował ludzi. Już synody w Laodycei (361r.) i w Rzymie (492r. i 745r.) zezwalają tylko otoczyć kultem liturgicznym archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, ponieważ tylko oni są wzmiankowani w Biblii. Ich wspomnienie liturgiczne przypada na 29 września, ale do czasów reformy kalendarza kościelnego z dnia 14 lutego 1969 r., dokonanego na Soborze Watykańskim II, każdy z wymienionych aniołów posiadał swoje oddzielne święto:  24 marca - Gabriel, 24 października - Rafał, a archanioł Michał -  29 września. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary.

Czytaj więcej...

W dniach od 25 do 27 września 2015 r. miała miejsce w krzeszowskim Sanktuarium konferencja naukowa ,,Konteksty mistyki krzeszowskiej”. O niezwykłej duchowości, która w XVII i XVIII w. wypływała z cysterskiego opactwa, perorowali wykładowcy na uniwersytecie wrocławskim oraz innych uczelni polskich i zagranicznych. Wątkiem, wokół którego osnuto rozważania prelegentów, była przyjaźń i współpraca trzech wielkich postaci śląskiego Kościoła – opata Bernarda Rosy, mistyka Angelusa Silesiusa i malarza Michała Willmanna. Jak zaznaczał prof. Andrzej Kozieł: ,,Pod rządami opata Bernarda Rosy, Krzeszów stał się wiodącym ośrodkiem krzewienia duchowości potrydenckiej na Śląsku”.

Czytaj więcej...

25 września 2015

Dzisiaj na terenie opactwa odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnej z powiatów kamiennogórskiego i wałbrzyskiego. Podobne ćwiczenia odbywają się co roku i mają za zadanie zapoznać poszczególne jednostki ze specyfiką obiektu jak również przećwiczyć kolejne ważne wyzwania jakie mogą się pojawić w trakcie akcji. W tym roku tematem przewodnim było dostarczenie zapasów wody ze zbiornika starej cegielni na plac przed bazyliką. 

W ćwiczeniach udział wzięło ok 60 strażaków (zawodowców i ochotników) oraz 12 wozów bojowych. Akcją dowodziła PSP Kamienna Góra. W akcji uczestniczył również zastęp OSP Krzeszów z wozem bojowym EMIL.

Sanktuarium wyraża wdzięczność za nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem tak cennego zabytku.

Relacja TK Niedziela

Czytaj więcej...

W dniu 23 września 2015 r. do krzeszowskiego Sanktuarium przybyli uczestnicy XVI zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W swojej pielgrzymce pragnęli połączyć fides et ratio – aby zarówno pokłonić się Pani Łaskawej, jaki i uczestniczyć w konferencji naukowej, pomni na słowa św. Jana Pawła II: ,,wiara i rozum są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku kontemplacji prawdy”. O godz. 9. 30 w gotyckiej fraterni krzeszowskiego klasztoru rozpoczęła się konferencja Organy i muzyka organowa w kulturze Kościoła. Znani prelegenci pochylali się nad zagadnieniami związanymi z instrumentem organowym, wskazując na interesujące aspekty, które są z nim związane. ,,Tematyka tegorocznego zjazdu oscyluje wokół organów, do czego inspiruje nas szacowne opus organi z bazyliki w Krzeszowie. Zarząd SPMK pragnął, aby jednodniowy pobyt całego naszego zgromadzenia w Krzeszowie miał charakter ściśle naukowy, ale chcieliśmy także pozwolić wybrzmieć muzyce, stąd aż dwie prezentacje organów”- powiedział prezes SPMK ks. Grzegorz Poźniak.

Czytaj więcej...

W dniu 21 września Kościół obchodzi święto liturgiczne św. Mateusza (+60), apostoła i  ewangelisty. W krzeszowskim kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. jeden jego posąg, dłuta J. Lachela z 1766r., znajduje się w kaplicy św. Macieja; drugi umieszczony na baldachimie ambony, przypisywany jest A. Dorasilowi.

Sam natchniony autor opisuje swoje powołanie: Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim (Mt 9, 9). Św. Marek uzupełnia te informację podając jego drugie imię i imię ojca: A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. (Mk 2, 14) Obok podobnej wzmianki św. Łukasza są to jedyne informację o nim w Ewangeliach. Ujmowany jest tylko jeszcze w spisach apostołów.

Czytaj więcej...

12.09 - 25.10.2015

Od najbliższej soboty zwiedzający krzeszowskie sanktuarium będą mogli zobaczyć wystawę prezentującą najpiękniejsze miejsca na szlaku Via Sacra.

„Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.

Czytaj więcej...

5 września 2015

"Cierpienie musi być przyjmowane z godnością" – powiedział abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, podczas 16 pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Krzeszowa.  Do głównego sanktuarium maryjnego diecezji legnickiej przybyło blisko 3 tysiące osób niepełnosprawnych, przyjaciół i bliskich na doroczną pielgrzymkę środowiska osób niepełnosprawnych.

 Autokarami, samochodami, a nawet pieszo i na wózkach wędrowali pielgrzymi do Łaskawej Pani w Krzeszowie. Przez 3 dni pod opieką ks. Tomasza Filipka wędrowała grupa blisko 50 osób, które wyruszyły z Legnicy na to doroczne spotkanie. – To był czas umocnienia wiary, ale też dawania świadectwa, że z wiarą w sercu można pokonać wszelkie bariery – powiedział opiekun grupy ks. Filipek.

Czytaj więcej...

W sobotę, 29 sierpnia 2015 r. krzeszowskie Sanktuarium nawiedzili katecheci, aby przed obliczem Łaskawej Pani wypraszać u Stwórcy łaski w nadchodzącym roku szkolnym. Goście, przybyli z dekanatów diecezji legnickiej, mogli wymienić się doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale również poszerzyć swoje wiadomości na przygotowanych prelekcjach. Spotkanie rozpoczęło się o 9.45 uwielbieniem Najświętszego Sakramentu, a pół godziny później ks. Marek Korgul wygłosił wykład: ,,Katecheza w szkole od 25 lat – dar i zadanie”.

Relacja Gość Niedzielny

Czytaj więcej...