Dnia 10 sierpnia narodził się dla nieba Św. Wawrzyniec (+258) - diakon i męczennik. W krzeszowskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP jego figura stoi w kaplicy św. Jana Nepomucena. Wykonał ją Józef Lachel w 1761r. Jego posąg, dłuta A. Dorasila, zdobi również stalle, a malarski wizerunek można odnaleźć w kaplicy św. Bernarda. Także kościół filialny w Krzeszówku przyjął jego wezwanie.

Św. Wawrzyniec  pochodził z Hiszpanii i był jednym z 7 diakonów papieża Sykstusa II. Pełnił funkcje zarządcy pieniędzy Kościoła w czasach prześladowań chrześcijan za cesarza Waleriana. Papież został skazany na ukrzyżowanie, towarzyszył mu św. Wawrzyniec i jak podają hagiografowie miał zawołać: Dokądże idziesz, ojcze, bez syna swego? Dokądże śpieszysz, kapłanie, bez swego diakona?

Czytaj więcej...

8 sierpnia 2015

Do tej miejscowości położonej w Kotlinie Kamiennogórskiej na Dolnym Śląsku przybywają bardzo licznie pielgrzymi nie tylko z Polski, Europy, ale i z innych kontynentów. Co ich tam przyciąga? To łaskami słynąca cudowna ikona Matki Bożej Łaskawej, która jest tam czczona od...

Czytaj więcej...

Dnia 9 sierpnia 1292 r., za zgodą Kapituły Generalnej Cystersów i opata henrykowskiego Fryderyka, przybyło do Krzeszowa 12 zakonników cysterskich, na czele z opatem Teodorykiem. Ich opactwem macierzystym stał się Henryków. Annales Grissowienses Maiores odnotowuje: Anno Domini 1292 in vigilia sancti Laurentii intravit abbas Theodricus cum conventu suo, videlicet domno Hugone, Arnoldo, Wilhelmo, Reinbardo, Sifrido, Nycolao, Alberto, Henrico, Theodrico, Hainrico, Iacobo, Sibano, in domum que vocatur Gratia sancte Marie sive Grissow. [Roku Pańskiego 1292 w wigilię św. Wawrzyńca wprowadził opat Teodoryk swój konwent, to znaczy Hugone, Arnoldo, Wilhelmo, Reinbardo, Sifrido, Nycolao, Alberto, Henrico, Theodrico, Hainrico, Iacobo, Sibano do siedziby, którą nazwano Łaska Świętej Maryi, czyli Grissow.]

Czytaj więcej...

Dnia 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego. W krzeszowskim kościele klasztornym obraz realizujący owy temat ozdobił stalle. Nieznany artysta wykonał go w technice en grisaille pod grupą męczenników. Malowidło wpisuje się w renesansowy wzorzec tego typu przedstawień, gdzie Chrystus dokonujący transfiguracji zajmuje miejsce centralne, prorocy unoszą się w powietrzu, a apostołowie leżą u ich stóp.

Wydarzenie opisują wszyscy Ewangeliści synoptyczni. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno (Mt 17, 1). Jako pierwszy sugestię, że tym wzniesieniem była góra Tabor wyraził św. Cyryl Jerozolimski, a za nim to zdanie powtarza św. Hieronim i cała tradycja.

Czytaj więcej...

W czasie XXIII Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę w grupie 2, w której idą pątnicy także z krzeszowskiej parafii, wiele się wydarzyło. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami Radia Plus - Legnica.

 

Czytaj więcej...

1 sierpnia 2015

Tak w naszym sanktuarium uczciliśmy BOHATERÓW WARSZAWY!
W godzinę "W" zabiły dzwony, zawyły syreny,
pielgrzymi i turyści zatrzymali się w chwili zadumy.
Przez cały dzień pracownicy i wolontariusze sanktuarium
dumnie nosili biało-czerwone przepaski Polski Walczącej.
Chwała bohaterom!

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie św. Ignacego Loyoli (+ 1556) duchownego i wyznawcy. W krzeszowskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP jego posąg, dłuta J. Lachela z lat 1761 - 63, znajduje się w kaplicy św. Franciszka Ksawerego.

Święty Ignacy urodził się w roku 1491 w Hiszpanii, na zamku Loyola, jako najmłodszy syn rycerza Bertrama. Służył jako żołnierz, ranny w bitwie o Pampelunę, między wojskami hiszpańskimi i francuskimi. W trakcie rekonwalescencji rozpoczęła się jego duchowa przemiana, kiedy rozpoczął czytanie Vita Christi  autorstwa kartuza Ludolfa von Sachsen. Udał się do klasztoru benedyktynów w Montrewal, gdzie wśród łez pokutnych wyspowiadał się z grzechów całego życia i darował swój kosztowny strój żebrakowi, aby w szatach pątniczych udał się do miasteczka Manrezy. Tam w pobliskiej jaskini poddał się modlitwie i medytacją, a sporządzone notatki stały się szkicem do Ćwiczeń duchowych.

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym Kościół wspomina św. Krzysztofa (+250) męczennika. W krzeszowskiej bazylice jego wizerunek zdobi centrum obrazu Jana Franciszka Hoffmanna z ok. 1760 r. przedstawiającym Czternastu świętych Orędowników, ponieważ ten święty jest do nich również zaliczany.  

Informacje o św. Krzysztofie są niezwykle skąpe, wzmiankuje się jego męczeńską śmierć za panowania Trajana Decjusza ok. 250 roku. Cały żywot św. Krzysztofa obrosła legenda. Według niej pierwotne imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał być on olbrzymem wysokim na 4 metry i mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. Postanowił  oddać się w służbę najpotężniejszemu władcy na ziemi. Wędrował po różnych krajach, szukając monarchy, który by się nikogo nie lękał. Jednak wszyscy królowie i mocarze bali się jeśli nie ludzi, to złych duchów. Dlatego stał się wasalem szatana, jako króla złych duchów. Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi się imienia Jezus.

Czytaj więcej...