W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza
(Syr 24, 10 - 11)

15 sierpnia 2016

Suma odpustowa

Kulminacją Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego była uroczysta Eucharystia o  godz. 12. Przewodniczył jej ks. bp prof. Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki. Przy ołtarzu Pana stanął również ks. bp senior Stefan Cichy i ks. bp Marek Mendyk. Licznie przybyli również duchowni z bliska i z daleka, a pośród koncelebransów znaleźli się m. in. ks. Józef Lisowski - kanclerz LKB, ks. Krzysztof Wiśniewski - ojciec duchowny WSD i ks. Włodzimierz Gucwa - kustosz Sanktuarium w Legnickim Polu.

W obszernych murach bazyliki zgromadziło się ponad trzy tysiące wiernych, do których homilię wygłosił ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Ukazywał Maryję jako Sedes sapientiae: ,,Maryja jest stolicą mądrości. I ta mądrość, która oddaje się Bogu, doszła do pełni. Ona jest córką i jest jednocześnie tą, w której Bóg dokonał pełni owocu tej mądrości. Z niej zrodził się Ten, który przewyższa wszelką mądrość”. Zwracając się do słuchaczy ks. biskup zaznaczał: ,,Po to tu jesteśmy, żeby się uczyć tej mądrości. A to nie jest mądrość łatwa. Owszem, my byśmy chcieli być jak Maryja w tym, co jest objawieniem się piękna ,,na zewnątrz”. Ale w Maryi stało się to piękno wewnętrzne, które ją kosztowało. Już przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni, Symeon powiedział, co ją to wszystko będzie kosztować - miecz przeniknie twoją duszę. Miecz przeniknie twoje życie. Także nasze dusze i nasze życie, dla naszego dobra, naszego piękna wewnętrznego i prawdy życiowej, muszą być przeniknięte i przekute mieczem”. Następnie orator dokonał krótkiej egzegezy Protoewangeli, mówiąc o grzechu pierworodnym: ,,Bóg widział jak człowiek się pomylił, dał się oszukać, jak pozwolił się skusić szatanowi i sięgnął po niewłaściwe rozwiązanie. Sięgnął po swoje poznanie dobra i zła. Co Bóg powiedział? Przyjdzie czas, że objawi się ta nieprzyjaźń między szatanem a niewiastą, między potomstwem jego a potomstwem jej. I potomstwo jego uderzy i zniszczy piętę potomka niewiasty. A potomek niewiasty - pozwoli zniszczyć swoje życie, będąc Synem Ojca pozwoli powiesić się na krzyżu. Tak zetrze, zniweczy i zniszczy głowę węża”. Swoją myśl mocno zakończył: „Maryja brała w tym udział od początku. Nie zawsze wszystko rozumiejąc. Pytała się dlaczego? Co żeś uczynił? Tak długo pytała, że się nauczyła nie pytać! Pod krzyżem już nie pytała”.  

Pod koniec Eucharystii zostało odśpiewane uroczyste Te Deum i miała miejsce procesja po placu klasztornym. W feretronie umieszczono Cudowną Ikonę, która wędrowała pomiędzy tłumem wiernych. Tradycyjnie ks. biskup poświęcił również w bazylice przeniesione kwiaty i zioła. W ciągu całego dnia do Sanktuarium przybyło ponad 8 tysięcy ludzi.

 

Wejście pieszej pielgrzymki Legnica - Krzeszów

O godz. 11.30 przez bramę klasztorną zaczęli przechodzić pierwsi pątnicy z pielgrzymki Legnica - Krzeszów. W trzy dni, ponad 50 osób pokonało tą trasę pieszo, jednocześnie symbolicznie przekraczając trzy bramy miłosierdzia - w Legnickiej Katedrze, w Sanktuarium w Legnickim Polu i w Krzeszowie. Przewodnikiem grupy był ks. Mariusz Majewski, który sumiennie od wielu lat podejmuje się trudu prowadzenia legnickich pątników do krzeszowskiego Domu Łaski Maryi. Po przekroczeniu portalu świątyni mariackiej, pielgrzymi uklękli przed ołtarzem soborowym, aby powitać Chrystusa, ukrytego w tabernakulum. Kulminacją pielgrzymki była wspólna modlitwa przed Cudowną Ikoną Łaskawej Pani. Pątnicy wzięli również udział w sumie odpustowej o godz. 12.

II Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych

O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Byli na niej kombatanci z II wojny światowej  i poczty sztandarowe. W Eucharystii uczestniczył p. prof. Marian Rutkowski ps. ,,Osa", prof. Zbigniew Boznański ps. ,,Nowina" i p. Karol Wołek. Tego dnia miała również miejsce II pielgrzymka NSZ. Eucharystię o godz. 10 swoją obecnością uświetnił niemiecki chór z parafii św. Tomasza z Trockau, który wykonał Mszę Koronacyjną, skomponowaną przez W.A. Mozarta. Można było poczuć się jak na uroczystych Eucharystiach w czasach baroku, kiedy to monumentalnym organom Michała Englera Mł. towarzyszyła orkiestra i chór. Muzycy wraz z instrumentami i śpiewacy zapełnili obszerną emporę muzyczną, wykonując Ordinarium Missae w języku łacińskim.

14 sierpnia 2016

Nocna procesja z Cudowną Ikoną

Jak w każdy wieczór o godz. 21 kuranty na wieży południowej rozpoczęły grać melodię apelu jasnogórskiego. Lecz 14 sierpnia wnętrze świątyni mariackiej wypełniło się wiernymi, którzy wspólnym śpiewem chwali Królową Polski. Imponująca była ich frekwencja - zapełnili wszystkie ławki w kościele. Krzeszowscy strażacy wzięli na swoje barki feretron z Cudowną Ikoną, rozpoczynając nocną procesję. Po pogrążonych w ciszy i mroku dróżkach kroczyli za Łaskawą Panią mieszkańcy Krzeszowa oraz pątnicy. Dzierżyli w dłoniach pochodnie i świece, a z ich ust wydobywał się pobożny śpiew i modlitwa.  Wędrowali obok kaplic kalwaryjskich - Wieczernika i Ciemnicy, a od Pretorium Piłata szli wzdłuż via dolorosa. Ich celem była ponownie świątynia mariacka. Również w niej o północy została odprawiona Eucharystia.

Koncert papieski

O godz. 20.00 w świątyni mariackiej rozpoczął się koncert papieski ,,Świętość dla każdego”. Został on wykonany przez p. Julię i Grzegorza Kopała z Poznania. Śpiewanym utworom towarzyszył akompaniament gitary, a prowadzącym koncert był Paweł Chustak. Po trwającym godzinę uduchowionym występie, rozpoczął się wspólny śpiew apelu jasnogórskiego.

Wydarzenia patriotyczne

W dniach 14  i 15 sierpnia pojawili się na placu klasztornym inscenizatorzy w wojskowych mundurach, jaki i również prawdziwi żołnierze. Ci drudzy 15 sierpnia obchodzą święto Wojska Polskiego, ustawione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Wydając rozkaz o ustanowieniu tego święta w 1923 r. gen. broni Stanisław Szeptyckiego napisał: ,,W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”. Do Krzeszowa przybyli żołnierze z 23 Śląskiego Pułki Artylerii, stacjonujący w garnizonie Bolesławiec, aby zaprezentować uzbrojenie i pojazdy, które służą w jednostce. Między innymi potężna wyrzutnia WR - 40 Langusta robiła kolosalne wrażenie na przybyłych turystach. Dzień wcześniej, o godz. 17 w bazylice została odprawiona Msza św. w intencji ,,represjonowanych żołnierzy górników oraz za zmarłych ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy weteranów NSZ”.

12 sierpnia 2016

Świętowanie Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego rozpoczęło się już w piątek 12 sierpnia. O godz. 10, spod fasady kościoła mariackiego, wyruszyła procesja ku krzeszowskiej kalwarii. Ponad 20 osób podjęło się przejścia całej - 5 kilometrowej - drogi pojmania i drogi krzyżowej, prowadzącej pośród pól, lasów i zabudowań. Pozorny dysonans rozważań pasyjnych jako przygotowanie do radosnych chwil Wniebowzięcia, przestaje wprawiać w zdumienie, gdy sięgnie się do XVII - wiecznych pieśni Anioła Ślązaka, które stworzył dla krzeszowskiej kalwarii. Przy pierwszej stacji, snując rozważania o pożegnaniu Maryi i Jezusa w Betanii, poeta włożył w usta Chrystusa słowa:
,,Podnieś się, Matko, z ziemi, wstań,
O, nie klęcz przy mych stopach.
By serce mi nie zmiękło, spraw,
W gorących łez potokach:
Podaj mi, proszę, jeszcze raz
Matczyne twoje ręce:
Twój wielki ból, serdeczny żal
Przenika moje serce”
Ciernista droga Maryi nie zakończyła się przecież śmiercią. W Krzeszowie mistrz G. Neunhertz namalował na skrzyżowaniu naw bazyliki scenę, gdy Maryja usłyszawszy Jezusowe «Talitha kum», ujrzała Oblubieńca, który zwraca się do niej słowami:
Powstań, przyjaciółko ma,
piękna ma, i pójdź!
Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic
(Pnp 2, 10 - 12).

K.M.