W dniu 15 grudnia 2015 r. krzeszowski kustosz i proboszcz ks. prałat Marian Kopko, został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. We Wrocławiu, w imieniu prezydenta odznaczenie wręczył Łukasz Kamiński - prezes IPN. W uroczystości uczestniczył m. in. ks. kard. Henryk Gulbinowicz, z którego rąk w 1981 r. ks. prałat przyjął świecenia kapłańskie. Ks. kardynał wysyłał mnie jako neoprezbitera do Legnicy (…) tam 13 grudnia, a była to również niedziela jak w tym 2015 r., zastał nas stan wojenny. Co miałem robić? Przede wszystkim na kolanach modlitwa i zaangażowanie dla dobra drugiego człowieka - wspomina ks. Marian. W czasie stanu wojennego duchowny ukrywał działaczy Solidarności, których tropiły służby komunistyczne oraz przechowywał i kolportował podziemne wydawnictwa. Był również później zaangażowany w działalność antykomunistyczną aż do upadku systemu.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez sejm w 2010 r., równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje. Jest to krzyż, który honoruje tych wszystkich świeckich, a także i kapłanów, którzy starali się pracować dla dobra ojczyzny. Którzy, starli się i starają aby Polska była Polską - tłumaczy ks. Marian Kopko.

K.M.

Relacja - Radio Plus

Relacja - Gość Niedzielny