Uroczystość otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice krzeszowskiej odbyła się to w niedzielę 13 grudnia o godz. 10.00. Inauguracji Roku Jubileuszowego w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przewodniczył Kustosz ks. Marian Kopko, kazanie natomiast wygłosił Ojciec Konrad Hejmo z Rzymu. W Eucharystii wzięli udział ks. Andrzej Bakun i ks. Kapelan Władysław Sługocki oraz wierni z parafii i okolic.

W związku z rozpoczęciem Roku miłosierdzia, duszpasterze wraz z wiernymi postanowili, że każdego dnia, aż do zakończenia obchodów Roku Miłosierdzia, w Bazylice będzie odmawiany różaniec.

W zachęcie skierowanej do wiernych ks. Marian kopko napisał min.: „Różaniec to najprostszy i najbardziej bezpośredni sposób przeżywania Bożego miłosierdzia za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też w Roku Jubileuszowym w Bazylice krzeszowskiej każdego dnia o godzinie 16,30 okresie zimowym, natomiast o godz. 17,30 w okresie letnim będziemy wspólnie modlić się na różańcu. 

Jako parafianie i pielgrzymi będziemy zwracać naszą twarz do Matczynego Oblicza Tej, która jako pierwsza doświadczyła miłosierdzia Ojca, który to „wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy”.

Myśl tego Roku Świętego koncentruje się w sposób szczególny na Matce Miłosierdzia. Czując na sobie spojrzenie i macierzyńską miłość Maryi, doznajemy również czułości Ojca. W bullina rozpoczęcie JubileuszuPapież Freanciszek pisze: „Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości” (MV24).

diecezja.legnica.pl

 

 

Otwarcie Roku Miłosierdzia w Watykanie

W bulli Misericordiae Vultus, ogłaszającej nadzwyczajny Rok Święty Papież Franciszek napisał: „Nadzwyczajny Rok Święty jest (…) po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec nam ofiaruje. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On niestrudzenie otwiera drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje życie.” (MV, 25).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.” (MV, 3) Dekretem Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego – Pasterza Kościoła Legnickiego Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie stała się na ten szczególny rok Kościołem Jubileuszowym, w którym każdy wierzący może doświadczyć Miłosierdzia Bożego.

Warunki Uzyskania Odpustu
Odpust Roku Miłosierdzia związany jest z przejściem przez Bramę Miłosierdzia. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni winni odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Ważne jest aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie również wyznanie wiary i modlitwa za Ojca Świętego oraz w intencjach, które Papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.


Modlitwa Jubileuszowa
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.