5 listopada 2014

W gronie ponad 400 kapłanów, wraz z biskupami metropolii wrocławskiej i sąsiednich diecezji, odbył się dziś w legnickiej katedrze, pogrzeb jej pierwszego proboszcza. Uroczystości pogrzebowej śp. ks. prof. dr hab. Władysława Bochnaka, protonotariusza apostolskiego, przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Uczestniczyli w niej członkowie rodziny zmarłego, parafianie z rodzinnej podhalańskiej miejscowości Groń z kapelą w strojach góralskich, liczne poczty sztandarowe, wśród których znalazły się m.in. delegacje policji, wojska i straży pożarnej, dla których to formacji był wieloletnim kapelanem, delegacje zgromadzeń zakonnych, przedstawiciele władz i różnych środowisk lokalnych oraz liczne grono mieszkańców miasta.

ZOBACZ GALERIĘ FOTO

 

- „Żegnamy księdza Infułata, jako sługę Bożych Tajemnic, pracownika Winnicy Pańskiej, naszego legnickiego Kościoła” – mówił biskup legnicki, dziękując zarazem wszystkim, którzy troszczyli się o niego, szczególnie podczas jego choroby.

Przypominając jego troskę o świątynię katedralną, której był pierwszym proboszczem od ogłoszenia w 1992 r. nowej diecezji legnickiej, ukazując jego życiową drogę, jako duszpasterza, naukowca i współpracownika kolejnych biskupów legnickich, podkreślił też jego otwartą postawę na każdego człowieka.

więcej w Tygodniku Niedziela

Tekst: ks. Piotr Nowosielski