W dniu 16 kwietnia 2012 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ecomotyl Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przystąpiło do realizacji Projektu:

Budowa instalacji grzewczej z pompą ciepła dla Domu Opata Zespołu Opactwa Cystersów w Krzeszowie

Do końca maja wykonano zaplanowane w Projekcie instalacje centralnego ogrzewania, wody ciepłej i cyrkulacji oraz dolne źródło ciepła – 13 odwiertów o łącznej długości 1.820 m, rozdzielone na sekcje, po 140 mb dla każdego z odwiertów.

Całkowita wartość Projektu - 1 167 620,00 zł.

Dofinansowanie Projektu w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 700 000,00 zł.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wrocław.pl