25-26 września 2011

Krzeszów choć jest głównym sanktuarium diecezjalnym to jest również zwykłą parafia i jak każdą parafię co pięć lat odwiedza biskup diecezjalny z tzw. wizytacją kanoniczną. W niedzielę i poniedziałek krzeszowska wspólnota parafialna gościła ks. bpa Marka Mendyka. Ks. bp bywa w Krzeszowie kilkanaście razy w roku, ale tym razem przyjechał tylko dla parafian.

Szczególnym wydarzeniem podczas wizytacji była konsekracja kościoła św. Anny. Został on zdewastowany w latach 70-tych. Dzięki zaangażowaniu parafian został odbudowany z ruin.
Więcej o kościele św. Anny w specjalnym numerze "Krzeszowskiej Pani"