"Przez ponad tysiąc lat dźwięk dzwonów wyznaczał w Europie czas pracy, odpoczynku i modlitwy, nadając dźwiękową strukturę życiu religijnemu i świeckiemu. "
 
21 września 2018, o godz. 18:00, w Międzynarodowy Dzień Pokoju w całej Europie rozdzwonią się dzwony. Tym sposobem włączając się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 chcemy przekazać naszym potomkom wartość; jedności, pokoju, oraz naszego dziedzictwa kulturowego w Europie i na świecie.
 
W 2018 roku upamiętniamy koniec I wojny światowej 100 lat temu, a także wybuch i koniec wojny trzydziestoletniej. Nie zapomnijmy jak cenny powinien być dla nas wszystkich pokój.