29 lipca 2018

W ubiegłą niedzielę na górze św. Anny w Krzeszowie odbyły się uroczystości związane z odpustem ku czci św. Anny. 

Obchody rozpoczęła pielgrzymka na górę św. Anny, która wyruszyła spod Bazyliki mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP około godziny 1430. Celem był niewielki kościół pw. św Anny, który został odbudowany dzięki pracy osób związanych ze Stowarzyszeniem na rzecz odbudowy kościoła na górze św. Anny. To w tej świątyni o godzinie 15 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Wojciech Oleksy - tegoroczny neoprezbiter z Diecezji Świdnickiej. Dla wszystkich uczestników po zakończeniu Eucharystii została przygotowana agapa pod Wiatą Gastronomiczną przy Opactwie w Krzeszowie. Cały dochód uzyskany podczas tego pikniku zostanie przeznaczony na kolejne prace przy odbudowie świątyni św. Anny.

Zobacz  - Galeria Zdjęć