Patron Na Trudne Czasy

Od kilku lat, na początku czerwca, w okolicach kolejnej rocznicy ozdobienia przez Jana Pawła II królującej w Krzeszowie ikony Matki Bożej Łaskawej koronami papieskimi odbywają się tutaj spotkania Rodziny Radia Maryja z całej metropolii wrocławskiej. Także w tym roku w poniedziałek licznie przybyła ona do krzeszowskiego opactwa.

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji legnickiej ks. bp. Marka Mendyka tym razem nie była jednak sprawowana w tamtejszej bazylice, ale w sąsiednim kościele pw. św. Józefa. W homilii ksiądz biskup Marek Mendyk wskazał, że od wieków w tym świętym miejscu czcimy Maryję i Jej Oblubieńca św. Józefa, powierzając przez Ich przemożne wstawiennictwo sprawy Kościoła i naszej umiłowanej Ojczyzny. A w tym roku z racji przypadającej 100. rocznicy odzyskania niepodległości czynimy to w sposób szczególny. Wdzięczni za Niepodległą modlimy się za pomyślność dla Polski, o mądrość dla rządzących, o miłość i narodową zgodę. – Posłuszni Ojcu Świętemu Franciszkowi włączamy się w ten sposób w obchody Roku Świętego Józefa. I obok wielu pielgrzymek, które w tym Roku Łaski ruszają w kierunku Kalisza, gdzie znajduje się narodowe sanktuarium św. Józefa, także tutaj w naszej świątyni pragniemy uczcić tego świętego, który cały pulsuje świętością – stwierdził ks. bp Marek Mendyk. Kaznodzieja podkreślił dalej, że postawa św. Józefa jest dzisiaj wzorem dla nas wszystkich. Jest On milczący, zasłuchany w Słowo Boga, pokorny, prawy, dumny, mężny i przekonany, że dla Pana Boga nie ma nic nie możliwego, a postać św. Józefa uczy nas, że Bóg nie opuszcza człowieka w trudnościach. Ksiądz biskup akcentował dalej, że św. Józef jest patronem na trudne czasy. Trzeba się modlić o jego orędownictwo. Jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata, ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, a dzisiaj wystawione są na ciężką próbę. – Uczmy się od św. Józefa postawy zasłuchania w Słowo Boga. Pozwólmy się prowadzić Bożemu Słowu. Okazujmy posłuszeństwo Jego Słowu, choćby ono wydawało się nam zadziwiające i niezrozumiałe – apelował, kończąc homilię, ksiądz biskup. Zabierając głos na zakończenie Eucharystii, kustosz krzeszowskiego sanktuarium ks. prałat Marian Kopko podkreślił, że spełniło się marzenie Jego i Rodziny Radia Maryja z Dolnego Śląska, aby w tym barokowym kościele św. Józefa zanieść piękną modlitwę dziękczynną za dar wolnej Ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dziękując Radiu Maryja i Telewizji Trwam za kolejny pobyt w Krzeszowie, wskazał, że aby dowiedzieć się, czym są te media dla słuchaczy w Polsce i poza jej granicami, trzeba posłuchać wypowiedzi tych osób. – Wielu z niech jest dzisiaj obecnych w Krzeszowie, a jeszcze więcej słucha nas i ogląda przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Oni nie wyobrażają sobie po prostu życia bez tych mediów, tak jak np. moja mama Kinga i moje rodzeństwo – akcentował ks. prałat Marian Kopko.

 

Marek Zygmunt NaszDziennik.pl
Artykuł opublikowany na stronie: NaszDziennik.pl