Znamy już rozstrzygnięcia dotyczące dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ochronę zabytków. Przychylność zyskały trzy wnioski spośród pięciu dotyczące krzeszowskiego założenia.

Kontynuowane będą prace przy konserwacji kolejnego przęsła w kościele pw. św. Józefa i znajdujących się na nim fresków Michała Willmanna. W tym roku ciąg dalszy będzie mała również wymiana pokrycia dachu na budynku klasztoru. Zaś w Krzeszówku rozpocznie się remont dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca.

Wszystkie prace zostały dofinansowane kwotą ponad jednego miliona złotych, ale i skala potrzeb jak i wartość zabytku jest olbrzymia. Bardzo dziękujemy Panu Premierowi Piotrowi Glińskiemu jak również Pani Minister Marzenie Machałek - poseł ziemi kamiennogórskiej - za zrozumienie i wsparcie przy ubieganiu się o dotacje.

Wszystkich zaś prosimy o modlitwę aby wszystkie zaplanowane prace przebiegły sprawnie i bezpiecznie - Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.