17-18 listopada 2017

W ramach trwających w Parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu renowacji Misji Świętych, tamtejszą wspólnotę parafialną nawiedził wizerunek Matki Bożej Łaskawej. Przewodniczący naukom ks. dr Bogusław Wolański wspomniał słowa papieża Benedykta XVI, który miał powiedzieć, iż kiedy człowiek zamyka Bogu drzwi, ten otwiera okno, przez które słychać głos Matki. Takim oknem 100 lat temu była Fatima, zaś dla uczestników renowacji Misji Świętych w Lubaniu stała się obecność kopii Cudownej Ikony z Krzeszowa. 

Była Eucharystia, był różańcowy szturm do nieba, była nocna pasterka, była wieczorna procesja ze świecami, wszystko po to aby na nowo wsłuchać się w głos kochającej Matki, która prowadzi do Boga.

Bardzo dziękujemy ks. Proboszczowi Markowi Kurzawie za piękne przyjęcie Łaskawej Pani we wspólnocie parafialnej.