9 listopada 2017 zakończono prace zabezpieczające na dachu krzeszowskiej bazyliki. Obecny stan zostanie do wiosny następnego roku kiedy to rozpoczną się prace remontowe polegające na pokryciu zniszczonej połaci dachu nową blachą miedzianą.

Na dzień dzisiejszy szacowane straty wynoszą kilkaset tysięcy złotych.

29 października 2017 ok godz. 8:00 pracownicy Obsługi Pielgrzyma poinformowali PSP w Kamiennej Górze o poderwaniu znacznej wielkości połaci pokrycia dachu bazyliki. W skutek mocnego naporu wiatru zostało zerwane ok 150 m2 blachy miedzianej z górnego dachu nad północnym transeptem bazyliki, w którym znajduje się Kaplica Loretańska.

Przybyłe na miejsce jednostki Straży Pożarnej nie mogły przystąpić do zabezpieczania dachu z powodu wysokości i silnego wiatru. Zabezpieczony został plac wokół obiektu jak i drogi dojazdowe. Ok godz. 11:00 kolejny silny napór wiatru powoduje zerwanie pozostałej części górnego dachu nad północnym transeptem – łącznie ok 500 m2. Padający obficie deszcz zaczyna przeciekać przez deskowanie dachu i zalewać strop bazyliki. Dzięki interwencji Straży Pożarnej strop został osłonięty plandekami. Nie stwierdziliśmy do chwili obecnej przesiąknięcia stropów. Zerwana wcześniej połać blachy spada w końcu na ziemię uszkadzając trzy zabytkowe nagrobki. Akcja Straży Pożarnej została zakończona ok godz. 15:00 od tego momentu obiekt jest monitorowany pod względem możliwości zaciekania wody opadowej. Na jutro umówiona jest firma, która podejmie próbę zrzucenia uszkodzonych blach zalegających na dachu oraz rozpocznie prace zabezpieczające obiekt od zewnątrz. Jutro też rozpoczną się szczegółowe oględziny obiektu i usunięcie zniszczonych elementów dachu z alei wokół obiektu.

Dziękujemy wszystkim służbą zaangażowanym w zabezpieczanie świątyni przed zalaniem w szczególności PSP z Kamiennej Góry oraz OSP Krzeszów i OSP Ptaszków jak również Powiatowemu Sztabowi Kryzysowemu oraz władzom samorządowym z Panem Wójtem na czele.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwę i wsparcie.

Nowe pokrycie dachu zostało wykonane w 2012 roku.