W tym tygodniu odbyły się ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze mające na celu podniesienie bezpieczeństwa bezcennych zabytków zgromadzonych w pocysterskim opactwie w Krzeszowie.

Ćwiczenia, w których udział wzięły również jednostki OSP Krzeszów oraz klasy mundurowe z ZSZiO w Kamiennej górze, trwały przez trzy dni i miały na celu lepsze poznanie zawiłych systemów korytarzy i klatek schodowych, które byłyby wykorzystywane do prowadzenia akcji gaśniczej. Nie bez znaczenia była również możliwość sprawdzenia sprzętu gaśniczego w tak niecodziennych warunkach. Ćwiczenia zakończyły się sukcesem - wodę udało się podać do wysokości punktu widokowego północnej wież, z którego może być prowadzona akcja ratunkowa w kierunku południowej wieży jak i dachu bazyliki. Udało się też sformułować szereg wniosków poprawiających bezpieczeństwo bezcennych zabytków.

Pomimo, iż krzeszowski kompleks posiada system sygnalizacji pożarowej połączony bezpośrednio z Powiatową Komendą PSP, to niezbędne jest prowadzenie wielu ćwiczeń, różnych wariantów aby nie powtórzyła się tegoroczna historia z katedry gorzowskiej czy ta Krzeszowska sprzed 104 lat.

Galeria zdjęć