3 września 2011

Jak co roku w pierwszą sobotę września w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie odbyła się już XII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział prawie 3 tysiące osób niepełnosprawnych, ich rodziny i przyjaciele z całej diecezji legnickiej. Wśród Pielgrzymów nie zabrakło także osób niepełnosprawnych z Niemiec.

 

W tym roku Pielgrzymka odbyła się pod hasłem "Świętym warto być" i była dziękczynieniem za beatyfikację papieża Jana Pawła II. Mszę świętą dla uczestników odprawił biskup Marek Mendyk. W czasie homilii ksiądz biskup podkreślał, że świętość jest zadaniem każdego z nas i każdy ma prawo i obowiązek zostać świętym. Jako przykład świętości wskazał bł. Jana Pawła II i zachęcał do kontynuowania jego nauki w życiu codziennym. Przed Eucharystią odbyła się katecheza, w której ksiądz biskup wspomniał swój pobyt w Madrycie na Światowym Spotkaniu Młodych. Po niej odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i zespołu dziecięcego Dzieci Dawida z Koskowic.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania było wręczenie wyróżnień Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych dla osób i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych. W tym wyróżnienie otrzymali: Elżbieta Badiuk z legnickiego Polskiego Związku Głuchych, Dorota Blachowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Franciszka w Legnicy, Jan Skowroński, przewodniczący rady miejskiej w Chojnowie, Stanisław Furtak, właściciel sieci piekarni i cukierni, ks. kan. Franciszek Wróbel z parafii w Pielgrzymce, Grzegorz Wełyczko, właściciel Baru Swojskiego w Legnicy, Stanisław Żuk, prezes zarządu PGE Kopalni Węgla Brunatnego Turów i gmina Nowogrodziec.

Przy Pielgrzymce pracowało ponad stu wolontariuszy, z Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Legnickiej, Stowarzyszenia „Równe Szanse” ze Ścinawy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Wielki wkład w organizację Pielgrzymki mieli sponsorzy, a wśród nich: Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Urząd Miasta Legnica, Urząd Gminy Kamienna Góra, Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, Piekarnia Katarzyny i Włodzimierza Walkowiak z Trzebienia, Koronkiewicz A. E. Cukiernia w Legnicy, Cukiernia Balbinka Ryszard Tabor z Jawora, Barbara i Marcin Draben z Legnicy oraz z parafii z Kamiennej Góry.

Organizatorem Pielgrzymki była Caritas Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej. Wszystkim wolontariuszom, ludziom dobrej woli, a w szczególności ks. Marianowi Kopce - kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej składamy serdeczne Bóg zapłać.