Dnia drugiego września bieżącego roku alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej w Legnicy dotarli do Krzeszowa idąc w pielgrzymce ”obłóczynowej” wraz ze swoim wychowawcą księdzem prefektem Mateuszem Kopanią.

Pielgrzymkę alumni rozpoczęli od Eucharystii sprawowanej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego oraz błogosławieństwa pielgrzymów, następnie przez trzy dni zmierzali do krzeszowskiego sanktuarium, aby w czasie drogi przeżyć szczególny czas przygotowania do przyjęcia stroju duchownego. Po drodze nocowali w Męcince i Kaczorowie. Ich grupa liczyła 5 osób, trzech alumnów z trzeciego roku: kl. Krzysztof Borysiewicz, kl. Piotr Tsarakhov i kl. Michał Jała oraz kl. Maciej Glinka studiujący w Rzymie i ks. Prefekt Mateusz Kopania. Pielgrzymka zakończyła się Eucharystią w kościele p.w. św. Józefa sprawowaną przez ks. rektora Piotra Kota. Następnie odbyła się wspólna agapa i modlitwa przed ikoną MBŁ. Alumni zapewniają o swojej modlitwie za dobrodziejów seminarium i również proszą o nią, szczególnie w intencji nowych powołań kapłańskich.

Kl. Michał Jała

Galeria zdjęć