13 sierpnia 2017

W niedzielę 13 sierpnia 2017 roku w ramach Wielkiego Odpustu Krzeszowskiego odbyły się uroczystości patriotyczne.  O godz. 12.oo  Bazylice Krzeszowskiej  sprawowana była Msza Święta w intencji TG Sokół, Żołnierzy z Armii Polskiej we Francji, jej dowódcy Generała Józefa Hallera, oraz jego adiutanta, pochowanego w Kamiennej Górze: kpt. Józefa Sierocińskiego.

Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna  Wojsk Lądowych  z Wrocławia przy  ceremoniale wojskowym;  z udziałem m.in. Weteranów AK i NSZ, Pocztów Sztandarowych oraz delegacji Oficerów Wojska Polskiego z różnych  garnizonów Dolnego Śląska i  Szczecina.

Po zakończeniu Eucharystii na placu klasztornym odbyła się uroczysta ceremonia przekazania na ręce przedstawicieli Starostwa Powiatu Kamiennogórskiego trzech urn z ziemią przywiezioną z miejsc kaźni polskiego narodu. Są to urny z Ponar koło Wilna (zbrodnia SS), ziemia z cmentarzy w Katyniu, Miednoje, Charkowa i Bykowni (zbrodnia NKWD) oraz ziemia z „Łączki” na Powązkach (zbrodnia UB).

W uroczystościach wzięli udział wiceminister MEN pani Marzena Machałek oraz senator RP pan Krzysztof Mróz. Na scenie placu klasztornego głos zabrali: w imieniu Rządu RP – pani minister Marzena Machałek; w imieniu  środowiska kombatantów: pan kapitan Zbigniew Nowina Boznański; w imieniu profesora Krzysztofa Szwagrzyka – zastępcy prezesa IPN: pani Iwona Chowańska szefowa Biura ds. Poszukiwań i Identyfikacji IPN we Wrocławiu oraz pani Jolanta Stopka – dziennikarka i fotoreporterka – uczestnik Rajdu Katyńskiego.

Narodowe Siły Zbrojne reprezentowali: kapitan Zbigniew Nowina Boznański, przewodniczący Koła Ziemi Jeleniogórskiej Związku Żołnierzy NSZ, kapitan Stanisław Żurowski, żołnierz Janusz Słociński oraz porucznik Tytus Wyczałek – prezes Związku AK Ziemi Kłodzkiej. Obecne były grupy historyczno – rekonstrukcyjne z Warszawy.  

Po przemówieniach kustosz Sanktuarium ks. Marian Kopko przy asyście ks. Juliana Kroppa z Bukowiny Rumuńskiej oraz ks. Jarosława Góreckiego naszego wikariusza   poświęcił urny z prochami naszych bohaterów i głos zabrała pani Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego pani Małgorzata Krzyszkowska. Uroczystość przekazania URN z PROCHAMI BOHATETRÓW odbyła się w towarzystwie Wojska Polskiego oraz pocztów sztandarowych: 10 Pułku dowodzenia Garnizonu Wrocław; 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca; 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku;  14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała  broni Józefa Hallera w Szczecinie. Cała uroczystość na placu klasztornym odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod kierownictwem kapelmistrza pana porucznika Jacka Putry i plutonowego pana Huberta Walendziaka.