W sobotę 22 lipca 2017r. w  święto Marii Magdaleny -  apostołki Apostołów, na zaproszenie Ks. Kustosza Prałata Mariana Kopko - kawalera Zakonu -  odbyło się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie modlitewne spotkanie Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego.

Przygotowując się do wielkiej rocznicy Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa w roku 2033 -  bożogrobcy z Dolnego Śląska spotkali się  w Krzeszowie;  w kaplicy Św. Marii Magdaleny przy replice Grobu Bożego - usytuowanego przy Mauzoleum Piastów. Śląskich.

        Spotkanie rozpoczęto śpiewem godzinek o pustym Grobie Bożym. Następnie rozpoczęła się Eucharystia  pod przewodnictwem Ks. Prałata Mariana Kopko w intencji Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz ich rodzin.

      W zgromadzeniu modlitewnym uczestniczyli także kandydaci do Zakonu, jak również licznie zgromadzeni pielgrzymi i parafianie z Krzeszowa.Spotkanie zakończone zostało agapą w Obsłudze Pielgrzyma przy krzeszowskiej Bazylice.

Galeria zdjęć

 

Zbigniew Świt ESSH

Ks. Marian Kopko ESSH