19 czerwca 2017

19 czerwca po raz kolejny do Opactwa Krzeszowskiego pielgrzymowali Przyjaciele Radia Maryja. Na wszystkich czekała jak zawsze Matka Boża Łaskawa uwieczniona w Cudownej Ikonie.

Relacja - legnica.fm

Spotkanie Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam skupiła się wokół dwóch ważnych rocznic: stulecia Objawień Fatimskich oraz dwudziestolecia koronacji Wizerunku Matki Bożej Łaskawej przez św. Jana Pawła II w Legnicy. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 konferencją o. Benedykta z Torunia, który mówił m.in. o zagrożeniach wynikających z coraz wcześniejszej inicjacji internetowej wśród młodzieży.  

Następnym zaplanowanym wydarzeniem była inscenizacja w wykonaniu dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych z Chojnowa pt. „100. Rocznica Objawień Fatimskich”. Najmłodsi z pielgrzymów przedstawili historię trójki dzieci - Łucji, Hiacynty i Franciszka – ich spotkań z Maryją oraz prześladowań od strony władz Portugalii.  Po występie Ks. Kustosz Marian Kopko zgromadzonym przypomniał historię opactwa pocysterskiego w Krzeszowie, odwołując się między innymi do postaci pierwszego Ks. biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, który uprosił u Ojca Świętego św. Jana Pawła II koronację Cudownej Ikony Maryjnej 2 czerwca 1997 r. na lotnisku w Legnicy, czy do Ks. Kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej Józefa Lisowskiego.

Po wystąpieniu Ks. Kustosza i krótkiej modlitwie, z uczestnikami pielgrzymki zebranymi w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, połączył się telefonicznie o. Tadeusz Rydzyk CSsR, założyciel i dyrektor Radia Maryja, który pozdrowił zgromadzonych oraz dziękował za zaproszenie do Krzeszowskiego Sanktuarium Maryjnego.    

Punktem kulminacyjnym uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem  Kustosza Sanktuarium Ks. Prałata Mariana Kopko. W Mszy św. brali udział również kapłani z trzech diecezji dolnośląskich: legnickiej, świdnickiej i wrocławskiej, którzy modlili się w intencji Kościoła i Ojczyzny. Słowo Boże wygłosił do wiernych Kustosz Sanktuarium Ks. Kopko. W homilii nawiązał m.in. do wydarzeń z Portugalii z 1917r. Oto jej fragment:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! (…) Drodzy Pielgrzymi! Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby Uczcić Jubileusz stulecia Objawień w Fatimie. Jesteśmy też w Krzeszowie po to, aby podziękować Panu Bogu za 20.Rocznicę ukoronowania Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej. Tej koronacji dokonał największy z Polaków: św. Jana Paweł II w dniu 2 czerwca 1997 roku w Piastowskiej Legnicy. Jesteśmy po to, aby nie tylko przypomnieć orędzie Maryi, ale zrozumieć jego znaczenie. Dlatego spójrzmy na historyczny kontekst tego wydarzenia.

Portugalia szczególnie ukochała Maryję. Nabożeństwo do Niej kwitło od początku powstania państwa, czyli od dwunastego wieku. Założyciel i pierwszy król Portugalii, Alfons, oddał swój kraj pod opiekę Matki Bożej poprzez ślub, jaki złożył za zgodą całego Narodu, u początków państwowości swego królestwa. (…)

Zmieniło się to jednak w osiemnastym wieku, kiedy do władzy dochodzi masoneria. W 1908 roku dokonano zamachu na króla i jego syna, obalając monarchię i ustanawiając republikę. Zapowiedziano wówczas, że w ciągu dwóch pokoleń katolicyzm zostanie usunięty z Portugalii, a Lizbonę, stolicę państwa, ogłoszono ateistyczną stolicą świata.

Podjęto wielką walkę z Kościołem Katolickim. Zlikwidowano zakony, odebrano Kościołowi szkoły, szpitale, przytułki i sierocińce. (…) Nie wolno było obchodzić między innymi Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Duchowieństwu zakazano publicznie używać sutanny i habitu zakonnego. Portugalia miała pozbyć się Boga, a co za tym idzie, miała być w każdej dziedzinie życia ateistyczna.

W takich to właśnie czasach, w roku 1917 doszło do objawień Matki Bożej w Fatimie. Masoni określali to wydarzenie jako: „żałosną i wsteczną próbę pogrążenia Portugalczyków raz jeszcze w ciemności czasów przeszłych”. (…) W gazetach szydzono z objawień. W dolinie objawień wygłaszano bluźniercze mowy i organizowano prześmiewcze procesje. A w 1922 roku, zaminowano i wysadzono w powietrze, kaplicę zbudowaną w miejscu objawień.

Apokaliptyczny smok, najbardziej wyrafinowane zło, podjęło walkę z Bogiem i Matką Syna Bożego. Jednak ta walka była skazana na przegraną. Dwadzieścia lat po objawieniach masoneria utraciła władzę, a Niewiasta obleczona w słońce podeptała głowę smoka.

Uczyniła to na drodze miłości, zapraszając najpierw troje pastuszków: Łucję, Hiacyntę i Franciszka, aby podjęli modlitwę o nawrócenie. Miało to miejsce dokładnie sto lat temu, 13 maja. (…)

Matka Boża prosiła dzieci o pokutę za grzechy ludzkości oraz o ofiary i zadośćuczynienie za obrażanie Jej Syna. (…) Odzyskaliśmy  wolność; mamy wiele kościołów i nikt nie zabrania nam chodzenia na liturgię, przyjmowania sakramentów świętych, przyznawania się do wiary, to jednak  ciągle widzimy jak bardzo potrafimy być letni w wyznawanej wierze;  jak bardzo przyjmujemy tylko  zewnętrzne znaki i one nas zadowalają. A przecież naszej świętości w ten sposób nie zbudujemy, gdyż ona nie polega na łudzeniu samego siebie.

Dlatego proszę w tym świętym miejscu, w tej Krzeszowskiej Fatimie, abyśmy nie byli bólem dla Matki, abyśmy nie ranili Bożego Serca i abyśmy powracali tutaj i od Pani Łaskawej uczyli się mądrego i prawego życia. (…)

Zachęcam szczególnie Was Braci i Siostry z Żywego Różańca do podjęcia się modlitwy Różańca Nieustannego; taka wspólnota istnieje w naszym Sanktuarium od ponad półtora roku.  

 

Wiekiem w naszym kraju nie ma sobie równych. Ikona Matki Bożej Łaskawej jest starsza nawet od tej częstochowskiej. O całe 200 lat. W Europie równie leciwe są tylko cztery. Przedstawia typ Hodighitria, czyli tę, która prowadzi. Swoją dłonią wskazuje na serce i na Jezusa, jako źródło łaski..

Łaskawa Matko Krzeszowska módl się za nami grzesznymi i wypraszaj dla nas, dla naszej Diecezji Legnickiej i całej Ojczyzny potrzebne łaski Boże. Amen!

W godzinach wieczornych w Domu Gościnnym Opata, nagrywany były „Rozmowy Niedokończone”, które dotyczyły wydźwięku Cudownej Ikony.

 Rafał Bijak