Warto żyći  umierać dla Chrystusa

22 stycznia 2017

Święty José Sánchez del Río jest przykładem wierności w wierze na współczesne czasy liberalizmu i oddalania się od Pana Boga. Relikwie tego 14-letniego meksykańskiego męczennika obecne były w niedzielę, 22 stycznia 2017 r., w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Był to kolejny etap peregrynacji relikwii bohatera powstania Cristero po Polsce, zapoczątkowanej przez redakcję „Naszego Dziennika”.

Mimo młodego wieku św. Jose oznaczał się niesamowitą mądrością ducha, ponieważ swoją postawą życia, swoim przykładem udowodnił , że dla Niego Chrystus jest najważniejszą wartością.  Próbowano Go podczas rewolucji meksykańskiej namówić do tego, aby odsunął się od Kościoła, nie przyznawał się do Chrystusa,  przyjął  apostazję, a tymczasem On przez swoje męstwo pokazał, że jest oddany Chrystusowi. Ten młody święty chłopiec do końca pozostał wierny Chrystusowi.  Szczególnie  uwidoczniło się to w Jego odejściu do wieczności, kiedy przed śmiercią ze słowami na ustach – zawołał:  „ Niech żyje Chrystus Król”.   

Dzisiaj widzimy, że wielu młodych ludzi – wrogie siły -  odciągają od Kościoła, A św. Jose jest przykładem, że jednak warto żyć dla Chrystusa, dla Niego się poświęcać, nawet jeśli ma to być za cenę śmierci. I nie można się poddawać. Próbuje się  dzisiaj wmawiać  młodym ludziom, że wiara jest tylko dla osób starszych; dla „mocherów”.  A postawa  św. Jose jest ewidentnym przykładem młodego człowieka, który w swojej wierze całkowicie poszedł za Jezusem do tego stopnia, by oddać swoje życie broniąc wiary i wartości, które niesie ze sobą Chrystus. 

Podczas wszystkich Eucharystii w bazylice krzeszowskiej w niedziele 22 stycznia 2017 roku  o godz. 7.30, 10.oo i 12.oo będziemy za wstawiennictwem św. Jose prosić Pana Boga o silną wiarę dla Kościoła, Ojczyzny i każdego człowieka.  Wierni będą mogli także ucałować Jego relikwie, a przy wyjściu z Bazyliki będziemy mogli  nabyć na stoisku „Naszego Dziennika”  specjalną książkę popularyzującą św. Jose  p.t. „Chłopiec świadkiem Chrystusa Króla. Jose Sanchez del Rio, męczennik cristero” o. Luisa Laureana Cervantesa;  przetłumaczona na język polski.