3 grudzień 2017

Pierwszą niedzielą adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Czterotygodniowy czas radosnego oczekiwania na wcielenie Syna Bożego, który wziął swoją nazwę od łacińskiego adventus – przyjście, ma pomóc przygotować się katolikowi do Świąt Bożego Narodzenia.

Zwyczaj ten znany był już w Rzymie w VI w. Podczas adwentu w liturgii dominuje kolor fioletowy (oprócz trzeciej niedzieli-  różowy) - symbol Wcielenia Słowa. W czytaniach usłyszymy nawoływanie proroków ST do nawrócenia oraz głoszenie nadejścia Królestwa Bożego. Z czasem adwentu wiąże się wiele tradycji.

W Polsce najbardziej znaną są roraty- Msze św. sprawowane ku Matce Bożej, która podczas Zwiastowania poddała się woli Boga i przez dziewięć miesięcy pod sercem nosiła Zbawiciela.

W Krzeszowskich Salach Wystawienniczych prezentowane jest niezwykłe przedstawienie maryjne, które warto sobie odświeżyć. Mateusz Bernard Braun- czeski artysta barokowy z przełomu XVII i XVIII w.- tworzy dzieło ciekawe- figurę Maryi oczekującej rozwiązania. Rzeźba wykonana z drewna jest cenna nie tylko ze względu na wiek, ale i na sposób realizacji tematu.

W sztuce dominują dwa typy ikonograficzne przedstawiające Emmanuela wraz z Matką. Najbardziej popularne- Maryja trzyma na rękach Dzieciątko Jezus, drugim sposobem natomiast- Chrystus, który stoi obok Rodzicielki. Podarunek hrabiego von Sporcka dla opata Innocentego Fritscha przedstawia Maryję, która pod własnym sercem nosi Syna Bożego. Rzeźba Brauna jest kopią posągu z augustiańskiego kościoła Wniebowzięcia NMP z Karlova (dzielnica Pragi) i pierwotnie znajdowała się w edykule kaplicy Emmanuela w krzeszowskim kościele klasztornym.  

 Św. Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice O Eucharystii w życiu Kościoła (łac. Ecclesia de Eucharistia) pisze:

Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest <<tabernakulum>>- pierwszym <<tabernakulum>> w historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako <<promieniując>> swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi.

W liturgii adwentowej wyróżniamy dwa podokresy: pierwszy do 16 grudnia, gdy słowo zapowiada powtórne przyjście Zbawiciela i drugi do 24 grudnia- czas, który bezpośrednio ma nas przygotować do obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

Co ciekawe w Kościele Wschodnim Adwent jest okresem pokutnym.

Rafał Bijak